ANA SAYFA


NÜKLEİK ASİTLER (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 

1. Nükleik asitlerin yapısında; karbonhidrojen, oksijen, ............ ve .......... atomları bulunur.

2. Nükleik asitler; ......... ve ......... olmak üzere iki gruba ayrılır. 

3. Nükleik asitlerin en küçük yapı birimine ............. adı verilir.

4. .............; azotlu organik baz, pentoz şeker ve ............ olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.

5. Azotlu organik baz; .............  ve ........... olmak üzere iki gruba ayrılır.

6. Azotlu organik bazlardan molekül yapısı çift halkalı olanlarına .........., tek halkalı olanlarına ise ........... denir.

7. Adenin ve guanin bazları ............; sitozin, timin ve urasil bazları ise ............... baz yapısındadır.


8. Pentoz şeker; ............  ve ........... olmak üzere iki gruba ayrılır.

→Riboz şeker, ............ molekülünün yapısında bulunur.

→Deoksiriboz şeker ise ........... molekülünün yapısında bulunur.


9. Nükleotid sentezi:


→Öncelikle; baz ve şeker arasında ........... bağı kurularak, ............. adı verilen molekülü sentezlenir.

→Daha sonra bu molekülün şeker tarafına ............... bağı fosfat bağlanır.

→         Baz  +  şeker  + fosfat  --------------> Nükleotid + ................


10. Tüm canlıların yapısında ......... çeşit nükleotid bulunur.

11. Riboz şeker taşıyan nükleotidlere ............., deoksiriboz şeker taşıyan nükleotidlere
       ise ........................... adı verilir.12. Nükleik asit sentezi:

→Nükleotidler birbirine .................. bağlarıyla bağlanarak, nükleik asitleri oluşturur.

→Fosfodiester bağı; birinci nükleotidin .............. grubu ile ikinci nükleotidin ............... grubu arasında kurulur.

→          n(Nükleotid) ------------> Nükleik asit + ...............   (tek zincir için)

→          n(Nükleotid) ------------> Nükleik asit + ..............   (çift zincir için)13. Kalıtsal kavramların küçükten-büyüğe doğru sıralaması:         

BAZ < .................NÜKLEOTİD< .............< DNA ................


14. 
DNA' nın özellikleri:


→ Sarmal (..............) yapılıdır.

→.............. zincirli olup, kendini ................

→Adenin, .............., sitozin ve ...............nükleotidlerini taşır.

→Adenin karşısında ..............., sitozin karşısında .............. nükleotidleri bulunur.


Adenin ile ........... arasında ..........., sitozin ile ............ arasında .............. hidrojen bağı bulunur.15. RNA' nın özellikleri:

→............... zincirli olup kendini .................

→Adenin, .............., sitozin ve ............ nükleotidlerini taşır.
16. RNA çeşitleri:

 
→RNA; mRNA (...............), tRNA (...................) ve rRNA (...................) olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
→mRNA protein sentezi için gerekli olan ................ şifresini alır ve ribozoma götürür.
 
→tRNA protein sentezi için gerekli olan ................ alır ve ribozoma götürür.
 
→rRNA ise .................. organelinin yapısına katılır.
 

SORULARIN CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN


 

########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats