ANA SAYFA


HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ VE MİTOZ BÖLÜNME (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 
1. Hücre bölünmesinin nedenleri:

→Hücre büyüdüğü zaman o hücrenin: Yüzey / Hacim oranı .............

→Hücrede madde iletimi .................

→Çekirdek hücreyi yönetmekte .............. başlar ve bunun sonunda çekirdek .............emrini verir.
2. Hücrenin yaşamsal döngüsü; G1, ......, ...... ve ......... evresi olmak üzere 4 aşamada gerçekleşir.

3. Bölünme yeteneğini kaybetmiş olan hücrelerde, .......... evresi bulunur. 

4. Hücrenin yaşam döngüsünün; ......, ........ ve .......... evreleri, mitoz bölünmenin interfaz evresinde gerçekleşir.

5. Hücrenin yaşam döngüsünde; G1, ....... ve ....... olmak üzere 3 kontrol noktası bulunur.

6. G1 kontrol noktasında, hücrenin yeteri kadar büyüyüp-büyümediği ve .........' da hasar olup-olmadığı
    kontrol edilir.

7. .......... kontrol noktasında, ........  ...................... doğru yapılıp-yapılmadığı kontrol edilir.

8. ..... Kontrol noktası, hücre bölünmesinin .......... evresinde gerçekleşir. Bu kontrol noktasında, iğ ipliklerinin
   kromozomların .................... bağlanıp-bağlanmadığı kontrol edilir.


9. Hücrenin yaşam döngüsünün ........... evresinde DNA eşlemesi gerçekleşir.


10. Hücrenin yaşam döngüsünün ........ evresinde ç
ekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.


11. Hücre bölünmesini kontrol eden maddelere ........... adı verilir.


12. Mitoz bölünme ile;


→Bir hücreden ........ hücre oluşur.

Kromozom sayısı ............

Çeşitlilik ...........13. Mitoz bölünmenin amacı:

Tek hücreli canlılarda, .............. sağlar.

→Çok hücreli canlılarda; büyüme, ................ ve ...................... sağlar.


14. Erkek arılarda ve çiçeksiz bitkilerde üreme hücreleri ............ bölünme ile oluşur.


15. Mitoz bölünmenin evreleri:

16. İnterfaz evresi:

→Bölünmeye ............ evresidir.

Bu evrede hücre ..........  ve .......... kendini eşler.17. Profaz evresi:

..............  iplik, kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bu evrede her bir kromozomda, 2 tane
    .............. bulunur.


→............ zarı  kaybolur.

→Sentrozomlar .........   .............. oluşturmaya başlar ve hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir.


18. .............. evresinde, k
romozomlar hücrenin hücrenin ................ düzleminde yan yana dizilirler.


19. 
.............. evresinde, kardeş kromatidler ayrılarak zıt kutuplarda toplanır.


20. Mitoz bölünmede ............  ................. ayrıldığından, kromozom sayısı değişmez.


21. ............. evresinin sonunda bir hücrede, iki çekirdek bulunur.


22. Hayvan hücrelerinde, sitoplazma ....................  bitkilerde ise ......   .......... oluşturularak
      bölünür.23.  Bir hücrenin 3 mitoz bölünme geçirmesi sonunda ortamda ...... hücre bulunur.


24. Sinir hücreleri, ..................... kaybettiğinden dolayı bölünemezler.


25. Olgun memeli alyuvarları, ................  ve organellerini kaybettiğinden dolayı bölünemezler.


26. Çizgili kas hücreleri, aşırı ......................... dolayı bölünemezler.


27. Gözdeki ............. hücreleri bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir.


28. 2n kromozomlu ve  X DNA miktarına sahip olan bir hücrenin, mitoz bölünme evrelerinde kromozom sayısı
       ve DNA miktarının değişim grafigi:29. ........... bölünmede çekirdek zarı erimez ve iğ iplikleri oluşmaz.


30. 
................. bölünmede, çekirdek bölünmesi gerçekleşmesine ramen sitoplazma bölünmesi
      gerçekleşmez.

 

 

########################################################################################### www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats