ANA SAYFA


METABOLİZMA (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 
1. Canlılarda gerçekleşen tüm ...........  ve .......... olaylarına, metabolizma adı verilir.
 
2. Metabolizma; .................  ve ................. olmak üzere 2' ye ayrılır.

3. Küçük yapılı moleküllerden, büyük yapılı moleküllerin üretilmesine ............... adı verilir.
 
4. Büyük yapılı moleküllerin, kendilerini oluşturan yapıtaşlarına kadar parçalanmasına .................... adı verilir.

5. Canlılarda yaşlara göre yapım ve yıkım hızlarının karşılaştırılması:
 
Çocuklarda:      ..........  > ............
 
Yetişkinlerde:   ..........  =  ............
 
Yaşlılarda:         ..........  <  ............
 
 
6. Bir canlının sadece yaşaması için, harcaması gereken minimum enerji miktarına; .........   ............
    adı verilir.

7. 
Canlıların metabolizma hızını etkiyelen faktörler:

Yaş (Çocuk-yaşlı):           .........  >  .........

Cinsiyet (dişi-erkek):      ..........  > ..........

Kilo (kilolu-zayıf):            ..........  >  ..........

Yüzey / Hacim  oranı: Canlılarda yüzey / hacim oranı artarsa; metabolizma hızı ..............8. Büyük yapılı moleküllerin, su ve enzim yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanmasına .......................
    reaksiyonu adı verilir.


9. 
Küçük yapılı moleküllerden, büyük yapılı moleküller sentezlenirken su açığa çıkmasına .....................
     reaksiyonu adı verilir.

10. Gerçekleşmesi sırasında ortamdan enerji alan reaksiyonlara ...................... reaksiyonlar; ortama enerji
       veren reaksiyonlara ise ....................... reaksiyonlar adı verilir.


11. Kasların kasılması, sinirsel iletim ve ATP sentezi ........................ reaksiyonlara örnektir.

12. ATP hidrolizi, oksijensiz ve oksijenli solunum ......................... reaksiyonlara örnektir.

13. Vücut sıcaklıkları, çevre sıcaklığına göre değişen canlılara .........   ...........  canlılar adı verilir.

14. Ortam sıcaklığı ne olursa olsun vücut sıcaklığı değişmeyen canlılara .........    .......... canlılar adı verilir.

15. Kuş ve memeliler ..........   ............; balık ve kurbağalar ise ..........   ............  canlılara örnek olarak verilebilir.

16. İnsanların vücut sıcaklığı ortalama olarak
 .......... ºC' dir.

17. Soğuk havalarda insanların metabolizma hızı .............


 
 


###########################################################################################
 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats