ANA SAYFA


MAYOZ BÖLÜNME (AÇIK UÇLU SORULAR)
   


1. Mayoz bölünme, ..... kromozomlu eşey ...... hücrelerinde gerçekleşir.

2. Mayoz bölünme ile;

→Bir hücreden ....... hücre oluşur.


→Hücrenin kromozom sayısı ..........   ..........   ve genetik .............  oluşur.


3. Mayoz bölünmenin amacı: eşeyli üreyen canlılarda ........... hücrelerini, sporla üreyen canlılarda ise
    ..........
 hücrelerini oluşturmaktır.
 
 
4. Mayoz bölünme;
 
Hayvanlarda ...........  ve ............. hücrelerinin oluşmasını sağlar.
 
Çiçekli bitkilerde ...........  ve ............ hücrelerinin oluşmasını sağlar.
 
Çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda ise ............. hücrelerinin oluşmasını sağlar.5. Mayoz bölünme; ..........  ve ............ olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.


6. Mayoz bölünmenin ilk aşamasında ............. evresi gerçekleşmesine ramen, ikinci aşamasında ise
   bu evre gerçekleşmez.7. 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin geçirdiği mayoz bölünmenin ilk aşamasının evreleri:8. Profaz 1 evresinde;

Homolog kromozomlaryan yana dizilerek ........ adı verilen yapıları oluşturur.

→Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri birbirine ............ Bu olaya .............  adı verilir.

→Daha sonra kromozomlar arasında gen alış-verişi olur.  Bu olaya, ............-............. adı verilir.

→Bu olay .................. artmasını sağlar.9. Metafaz 1 evresinde; .............. kromozomlar, hücrenin ortasında ..............olarak dizilirler.


10. Anafaz 1 evresinde; ..............  ...............  ayrılarak zıt kutuplarda toplanır.
11. 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin geçirdiği mayoz bölünmenin ikinci aşamasının evreleri:

12. 2n kromozomlu ve X DNA miktarına sahip olan bir hücrenin geçirdiği mayoz bölünmede
     
  kromozom sayısı ve DNA miktarının evrelere göre değişimi:
13. Erkek üreme organı olan testislerde, mayoz bölünme ile sperm hücrelerinin üretilmesine ................... 
     
denir.

14.  Dişi üreme organı olan ovaryumda, yumurta hücresinin üretilmesine ................ denir.


15. Mayoz bölünmede kromozomlarda ayrılmamaya bağlı olarak ortaya çıkan kalıtsal hastalıklar ve
       bunların kromozom formülleri:

............   ..............: 45 + XX
(dişi)  ve 45 + XY (erkek)

Turner dişi: ................

Klenifelter erkek: ...............

Süper dişi: .................

Süper erkek: ..............

 


 

SORULARIN CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

########################################################################################### www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats