ANA SAYFA


LİPİDLER (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 
 
1. Lipidlerin yapısında; .........., hidrojen ve oksijen atomları bulunur. 

Bazı lipidlerde bunların yanında; ..........,  ..........   ve fosfor atomları bulunabilir.
 
→Suda çözünmezler. ...........,   ...........,   kloroform ve ............ gibi organik çözücülerde çözünürler.


2. 
Bileşik lipidlere; .......... ,   .............. ve lipoproteinler örnek olarak verilebilir.
 
→Bunlar ............    .............  yapısına katılırlar.
 
 
3. Steroid ve glikolipidlerde .............  bulunmaz.

4. 
Kolesterol, D vitamini, bazı hormonlar (östrojen, progesteron, testosteron...) .............. lipidlere örnek
   olarak verilebilir.


5. Kolesterol, ................ hücre zarında ve kan plazmasında bulunur.
 

6. Bitkilerde .................. bulunmaz.

 

 
7. Nötral yağlar: 3 Yağ asidi ve 1 ............. birleşmesinden oluşurlar. Bunlara ..................  de adı verilir.
 
→Bunlar, .................. hücre zarından geçemezler.
 
→Yapılarında ................ bağı bulunur.8. Hayvanların üretemeyip te dışardan aldıkları yağ asitlerine, ........................ yağ asitleri denir.

 
9. 
.............. yağlar, doymuş ve doymamış yağlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
→Doymuş yağların yapılarında bulunan yağ asitleri ............... doymuştur.

→Bunlar katı ............... yağlar olup, yapılarında bulunan karbon atomları arasında ............. bağlar bulunur.10. Doymamış yağlar, ........... bitkisel yağlar olup; yapılarında bulunan karbon atomları arasında, hem ..........
       hem de ............ bağlar bulunur.


Doymamış yağların, yapay olarak hidrojenle doyurulması sonucunda; ................ elde edilir.


11. Mumların yapısında ................... daha büyük alkoller bulunur.


→Bunlar hem ........... hem de ................ bulunur.12. Lipidlerin görevleri:

→............   ............ ve yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar.  
............... lipitler düzenleyici olarak görev yapar.

→............ az olduğundan, kuşların uçmasını kolaylaştırır.

→Soğuk yerlerde yaşayan hayvanlarda vücudun ............  ............ azaltır.

→İç organlar mekanik ............... sağlar.

→................ yakıldıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkar. Açığa çıkan bu su; ........   ............
    yatan hayvanların, .............. yaşayan hayvanların ve ............   ............... su ihtiyacını karşılar.


SORULARIN CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats