ANA SAYFA


KARBONHİDRATLAR (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 
 
1. Karbonhidratların yapısında karbon, ........... ve .............. atomları bulunur.
 
2. Karbohidratlar; monosakkaritler, disakkaritler ve .................. olmak üzere üç gruba ayrılır.


3. Monosakkaritler:
 
Tek bir ............. molekülünden oluşmuşlardır.
 
→Bunlar, küçük olduklarından ............. uğramazlar ve hücre zarından ............... geçebilirler.
 
 
 
4. Pentozların yapısında ............. karbon atomu bulunur.
 
→Pentozlar; ............. ve ............... olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
RNA ve ATP' nin yapısında ................, DNA' nın yapısında ise ................ şekeri bulunur.
 
 

5. ................. yapısında altı karbon atomu bulunur. 
 
→Bunların genel formülleri ................ şeklindedir.
 
→Hekzoslar; glikoz, .............. ve ................. olmak üzere 3 gruba ayrılır.6. Glikoz, ................... ve kemosentez yapan canlılar
 tarafından sentezlenir ve bu molekül ................ besinlerde ve
    kanda bulunur.

7. ................. meyve şekeri olarak bilinir.

8. ................... dişi memeli hayvanlar tarafından sentezlenir ve ................ şekeri olarak bilinir.

 
 
9. Hekzosların hücre zarından geçiş hızı: Galaktoz > ................  > .............. şeklindedir.


10. Disakkaritler:


→İki ............... molekülünün birleşmesinden oluşurlar.
 
→Yapılarında .............. bağı bulunur.
 
→..................... hücre zarından geçemezler.
 
 
 
11. Disakkaritler; ............., sakkaroz ve ................ olmak üzere 3 gruba ayrılır.


Glikoz + Glikoz = ............... + su

Glikoz + ..............= Sakkaroz (sükroz) + su

Glikoz + Galaktoz = ............ + su12. ............ ve sakkaroz bitkiler, .............. ise hayvanlar tarafından sentezlenir.


13. Polisakkaritler:


→Çok sayıda ............... molekülünün birleşmesinden oluşmuşlardır.
 

→Bunların yapısında ............... bağı bulunur.
 
 
→Polisakkaritler; nişasta, .................., glikojen ve ............... olmak üzere dört gruba ayrılır.


14. Nişasta 
................ tarafından sentezlenir ve ............... besin deposu olarak görev yapar.


15. ............... bitkilerin ve az miktarda bazı ................ hücre çeperinin yapısına katılır. 


16. Glikojen, hayvanlar tarafından sentezlenir ve ................... ve ................ hücrelerinde yedek besin deposu
       olarak depolanır.


17. Kitin:


→Hayvanlar ve ................ tarafından sentezlenir.

→Bunun yapısındaki glikoz moleküllerinde, ................ atomları bulunur.

→Bu molekül, eklembacaklıların dış ................. ve mantarların ................     .................. oluşturur.


18. Kitin, saf haldeyken ........... olmasına ramen, canlılarda yapısına ..............   .............. tuzlarının
       katılması sonucunda .......... bir yapı kazanır.


 

########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats