ANA SAYFA


İNORGANİK BİLEŞİKLER (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 
1. Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve ............ bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
 2. İnorganik bileşikler:

→Canlılar tarafından ..............


→Bunlar küçük olduklarından ............ uğramayıp, hücre zarından ................ geçebilirler.

→Enerji ..............

→Yapıcı-onarıcı ve ..................olarak görev yaparlar.
 
 

3. İnorganik bileşikler; su, ................., mineraller ve ............ olmak üzere dört guruba ayrılır.

 
 
4. Suyun görevleri:

→Zehirli maddelerin ............... etkisini azaltır.

→Fotosentezde ............... sentezinde görev alır.

→Fotosentez tepkimelerinde ayrışarak ............. verilen ................ kaynağını
 oluşturur.


→Enzimlerin çalışabilmesi için en az %........ su gereklidir.

→........... yapısına katılarak dokulara; ................ ve oksijenin taşınmasında görev alır. 

 
  
5. Sodyum: sinir hücrelerinde .................. taşınmasında ve kasların ................. görev alır.


6. Magnezyum: bitkilerde ............. molekülünün yapısına, hayvanlarda ise ............... yapısına katılır.


7. Kalsiyum: hayvanlarda .................. yapısına katılır ve kanın ..................... görev alır.


8. Potasyum: hayvanlarda .............. hücrelerinde uyartıların iletiminde, bitkilerde ise stomaların ................
görev alır.9. Demir: hayvanlarda ................ molekülünün yapısına katılır. Bunun eksikliğinde ...................
oluşur.10. İyot: .............. hormonunun yapısına katılır. Bunun eksikliğinde ................. hastalığı oluşur.


 
 

 


###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats