ANA SAYFA


HÜCRENİN YAPISI (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 
 
 
1. Canlıların, .......... özelliği gösteren en ............ yapı birimine hücre adı verilir.
 
2. Hücre; prokaryot ve ............... hücre olmak üzere iki gruba ayrılır.


3. Prokaryot hücrenin yapısı:


 
→Prokaryot hücrenin yapısında çekirdek ve .......... organeller bulunmaz.
 
Organelerden sadece ............. bulunur.
 
Prokaryot hücre; .............  ve ............ alemindeki canlılarda bulunur.
 

 
4. ............ hücre; bitki, hayvan, ........... ve .............. alemindeki canlılarda bulunur.

5. Hücrenin yapısı; hücre zarı, sitoplazma-organeller ve ............. olmak üzere 3 kısımda incelenir.

6. Hücre zarı; h
ücreyi dıştan saran; canlı, esnek, .............-geçirgen ve saydam bir zardır.
 
7. Hücre zarının bileşiminde, yaklaşık olarak: %60 ..........., %35 .......... ve  %5  .......... bulunur.
 
8. ........... zar modeli hücre zarının görevlerini tam olarak açıklayamadığından kabul edilmemiştir.

9. 
Günümüzde geçerli olan hücre zarı modeli .........-......... zar modelidir.

10. Hücre zarında bulunan karbohidratların, lipid moleküllerine bağlanması sonucunda .............; protein
      moleküllerine bağlanması sonucunda ise .................... oluşur.
 
11. Hücre zarında bulunan ................ tabakası, hücrelerin birbirini ve yabancı maddeleri tanımasını ve
      ................. cevap vermesini sağlar.
 
12. Hücre zarında ......... adı verilen delikler, hücre zarına ...........-............ bir özellik kazandırır.

13. Hücre zarı; sil, ..........., yalancı ayak ve ............ gibi yapıların oluşumuna katılır.
14. Hücre duvarı ........... olup, ............ geçirgendir.

15. Hücre duvarında ............ adı verilen delikler bulunur.

16. Hücre çeperi; prokaryotlarda, bitkilerde, ............ ve bazı ............. alemi üyesi canlılarında
      bulunur.


17. Hücre çeperi, bakterilerde ................ ve bitkilerde ise ............ yapılıdır.

18. .................. bulunan hücre çeperinin yapısında kitin ve az miktarda ................ bulunur.


19. Hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran, yarı akışkan ve saydam olan maddeye ............. adı verilir.

20. Hücrenin sitoiskelet elemanları; ..................,    .................  ve ara filamentler olmak üzere 3
      gruba ayrılır.

21. ......................; k
asların kasılmasında ve hücrenin boğumlanarak bölünmesininde görev alırlar.

22. ......................; h
ücre bölünmesi esnasında, iğ ipliklerini oluşturarak; kromozomların ve kromotidlerin
       birbirinden ayrılmasında görev alırlar.

23. ......................; sitoplazmada bulunan 
organellerin ve çekirdeğin sabitlenmesinde görev alırlar.
 
 
 
 
 

########################################################################################### www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats