ANA SAYFA


ORGANELLER (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 


1. Ribozom organeli, protein ve ...........’dan oluşmuştur.

Olgun memeli .............. hariç, bütün canlı hücrelerde bulunur.

→Bu organelin görevi ...........    ............. yapmaktır.2. Sentrozom organelinin 
görevi: hücre bölünmesi sırasında ......   ........... oluşturarak, kromozomların
    zıt kutuplara doğru çekilmesini sağlamaktır.


→Bu organel aynı zamanda, hücre zarı ile birlikte sil ve ........... oluşumunda görev alır.
3. Endoplazmik retikulum; ................  ve ............... endoplazmik retikulum olmak üzere 2 gruba ayrılır.

................... endoplazmik retikulumun dış yüzeyinde ribozom organelleri bulunur.4. Endoplazmik retikulumun görevleri:

Hücre içinde .........   ................ sağlar.

Hücre içinde gerçekleşen ......... ve .......... tepkimeler arasında, yalıtımın gerçekleşmesini sağlar.

→................. organelinin oluşumunda görev alır.

→Kas hücrelerinde, ................. depolanması ve salgılanmasından sorumludur.5. Golgi aygıtının görevleri:


→............ maddelerinin paketlenmesini ve .................... sağlar.

.............., yağ ve steroid hormon sentezler.

→Bitkilerde hücre bölünmesi sırasında ......   ............. oluşumunu sağlar.

→Protein ve yağlara diğer bileşiklerin bağlanmasını sağlar. (.............,   ............. ,  lipoprotein…)6. Lizozom organelinde hücre içi .........   ................ bulunur.


→Lizozom zarı patlarsa hücre kendi kendini ................  Bu olaya ................ denir.7. Lizozom organelinin görevleri:


Hücre içi .............. yapar.

→................. yok eder.

→Yaşlı ........... ve ............... parçalar.8. 
Lizozom organelinin oluşumunda organellerin görev sıralaması:


Ribozom ---> ...........   ............. ---> ..........  ............  ---> Lizozom9. Peroksizom organelinin içinde .............. enzimi ve çeşitli enzimler bulunur.


10. Peroksizom organelinin görevleri:


→Zehirli bir madde olan ........................ parçalar.

→Karaciğer hücrelerinde ............... parçalanmasında görev alır.

Bitki tohumlarında bulunan yağ asitlerinin .................. dönüşmesini sağlar.11. Koful organeli; b
itki hücrelerinde ....... ve ...... sayıda, hayvan hücrelerinde ise ....... ve ....... sayıda
      
bulunur. 
Bu organel genç hücrelerde ........ yaşlı hücrelerde ise ..........


12. 
Koful organelinin görevleri:


→Hücre içindeki fazla .......... ve atık maddeleri depolar.

→Hücrenin .........  ...........  ayarlar.

→Bazı bitkilerde ........   ........... maddesi bulundurur.

→................... koful, hücre içine giren fazla suyu, ............. harcayarak hücre dışına pompalar.

13. Mitokondrinin yapısı:→Bu organelin görevi ...........   ............... yaparak ATP sentezlemektir.

14. Plastidler; kloroplast, ................  ve ................. olmak üzere üç gruba ayrılır.15. Kloroplastın yapısı:

→Bu organelin görevi ...............  yaparak besin sentezlemektir.
16. ............ bitkiye yeşil renk dışındaki renkleri verir.


Örnek:

.................: Turucu renkli olup, havuçta bulunur.

..................: Kırmızı rekli olup, domateste bulunur.

..................: Sarı renkli olup limonda bulunur.
17. ..............., renksiz bir plastid olup bitkinin ............. görmeyen kısımlarında bulunur.18. 
Kloroplast organelinde ................ nişastası ................... organelinde ise .............. nişastası bulunur.


19. Çekirdek zarı ........... katlı olup, dış yüzeyinde .............. organeleri 
bulunur.20. Çekirdekçikte ............ ve ................ organeli üretilir.21. Çekirdeğin yapısında bulunan krromatin iplik, .......... ve ............ proteinlerinden oluşmuştur.


22. Çekirdeğin görevi ana görevi ............... yönetmektir.
23. Zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olan organeller:

24. ...................... hipoteze göre: prokaryot canlıların, ökaryot canlılar içinde simbiyoz olarak yaşamaya
      başlaması sonrasında  bu canlılardan bazıları, zamanla evrimleşerek kloroplast ve mitokondri organellerine
      dönüşmüştür.


→Bu hipotez göre; .............. organeli, ................... organelinden daha önce evrimleşmiştir.Bu hipotezi destekleyen kanıtlar:

→Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin ................ DNA' ya sahip olması.


→Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin DNA' larında ............... proteini bulunmaması.

→Bakteri, kloroplast ve mitokondride bulunan ...................... organellerinin birbirine çok benzemesi.
 
 
 
 

SORULARIN CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

########################################################################################### www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats