ANA SAYFA


HÜCREDE MADDE ALIŞ-VERİŞİ (AÇIK UÇLU SORULAR)


1. Hücrede madde alış-verişi yöntemleri:

2. Küçük maddeler, hücre zarı porlarından ................ geçebilirler.


3. Küçük maddelerin enerji harcamadan taşınmasına ...........  ............. denir.


4. Çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru enerji harcanmadan madde geçişine ................. denir.

→Bu olay, her iki ortamın yoğunluğu .......................... kadar bu olay devam eder.


5. T
aşıyıcı protein ve enzim yardımıyla enerji harcanmadan madde taşınmasına ..............    ..................... 
     adı verilir.


6. Pasif taşımada maddelerin geçiş sıralaması:


→ ............. MADDELER  > ............... MADDELER

Örnek: Deoksiriboz  > Riboz  > Glikoz Yağı çözen  > ............. ÇÖZÜNEN  > ............. ÇÖZÜNEN

Örnek: Eter  > A vitamini > B vitaminiNötr maddeler  > ............. YÜKLÜ İYONLAR  >  ............ YÜKLÜ İYONLAR

7. Seçici-geçirgen bir zardan ürenin difüzyon ile taşınmasına .............. adı verilir.

Kan ile .............. sıvısının yoğunluğu, üre dışında ................... olmalıdır.8. Suyun, seçici geçirgen bir zardan; az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru, enerji harcanmadan
    geçişine ................ adı verilir.


→Bu olay, her iki ortamın yoğunluğu .................. kadar devam eder.9. Suda çözünmüş olan maddelerin, oluşturmuş oldukları emme basıncına ...........  .............. denir.

→...........   .............  yoğunlukla ............. orantılıdır.
10. Suyun, hücre çeperine yaptığı itme basıncına ............  ............. denir.

..........   ............  yoğunlukla ........... orantılıdır.

→Bir bitki hücresinin su alarak şişmesine .............. adı verilir.


11. 
Bir hücrenin sahip olduğu ..........  ............; o hücrenin osmotik basıncı ile turgor basıncı arasındaki fark
      alınarak hesaplanır.
12. İçinde bulunan hücreye göre, yoğunluğu az olan çözeltiye ................ çözelti adı verilir.


Bir hücreyi böyle bir çözelti içine koyarsak; 

→Bitki hücresi, su alır ve ............. durumuna geçer. Hayvan hücresi ise, çözeltinin yoğunluğunun çok az olması
    durumunda; aşırı miktarda su alır ve patlar. 
Bu olaya .............. adı verilir.13. İçinde bulunan hücreyle aynı yoğunluğa (eş yoğun) sahip olan çözeltiye ............... çözelti denir.

Bir hücreyi böyle bir çözelti içine koyarsak, durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. Böyle bir
    durumda hücre ortamıyla 
...........   ............. halindedir.14. İçinde bulunan hücreye göre, yoğunluğu çok olan çözeltiye .............. çözelti adı verilir.

Bir hücreyi hipertonik çözelti içine koyarsak, hücre su kaybederek büzülür. Bu olaya .............. denir.


15. 
Normalden fazla su kaybetmiş olan bir hücreyi, az yoğun bir çözeltinin içine koyarsak; hücre
      kaybettiği suyu alarak eski haline geri döner. 
Bu olaya ................ adı verilir.16. Bir bitki hücresinin içinde bulunduğu ortamlara göre durumu:
17. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru, enerji (ATP) harcanarak madde geçişine ..........  .............
     
denir. Bu olayda .......... protein ve ............ kullanılır.


Tüm ...........  hücrelerde gerçekleşir.18. 
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin, bir miktar hücre zarıyla birlikte hücre içine
      alınmasına .................. denir.


→Bu olayda hücre zarı ............,   ..........  harcanır ve .............. kullanılır.19. Katı halde bulunan büyük molekül yapılı maddelerin, bir miktar hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına
      ................ denir.


20. Sıvı 
halde bulunan büyük molekül yapılı maddelerin, bir miktar hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına
       ................ denir.21. 
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin, hücre zarının özel bir mekanizması ile hücre
      dışına atılmasına 
............... denir.

→Bu olayda hücre zarı .......... ,    .......... harcanır ve ............ kullanılır.22. ............... olayı, sadece hücre çeperi taşımayan hücrelerde gerçekleşmesine ramen, .................. olayı
      ise tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.

 
 
 
 
 

########################################################################################### www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats