ANA SAYFA


ENZİMLER (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 


1. Enzimler, bir kimyasal reaksiyonun başlaması için gerekli olan .............. enerjisini düşürerek; o
    tepkimenin daha düşük 
bir enerjide ve çok daha ........... gerçekleşmesini sağlarlar.


2. Enzimin etki ettiği maddeye ............. adı verilir.
 

3. Enzim ile substrat arasında  ............ - .............  uyumu vardır.


4. Enzimler, tepkimelerden ................... çıkarlar ve tekrar tekrar kullanılabilirler.


5.
Sindirim enzimleri hariç, genellikle enzimler ................. olarak çalışırlar.


6. Enzimler substratın ............ yüzeyinden etki etmeye başlarlar.


7. Enzimlerin büyük bir kısmı ............ dışında da çalışabilir.


8. Enzimler genellikle ............ halinde çalışırlar.
 
 
9. Enzimler; ........... ve .......... enzimler olmak üzere iki guruba ayrılır.


10. .......... enzimler sadece ............. molekülünden oluşurlar.


11. ............. enzimler ise ............ adı verilen protein kısım ile koenzim ya da .............. adı
      verilen bir yardımcı kısımdan oluşurlar.


12. Yardımcı kısım ............ yapılı ise koenzim, mineral yapılı ise .............. adını alır.


13. Enzimler, genellikle  
....... ºC' nin altında çalışmazlar ama yapıları da bozulmaz; ......... ºC' nin üstünde 
      
çalışmazlar ve yapıları bozulur.


14. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda minimum %..... su bulunması gereklidir.


15. Enzimin çalışmasını hızlandıran maddelere ................... adı verilir.


16. Enzimlerin çalışmasını engelleyen ya da durduran maddelere............... adı verilir.
 
 
 

SORULARIN CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats