ANA SAYFA


ATP (AÇIK UÇLU SORULAR)

 
 


1. ATP, canlılarda ........... gerektiren tepkimelerde, ............ aktarımında kullanılan organik bir bileşiktir.

2.  ATP, ........... canlılar tarafından sentezlenir.

3. ATP' nin yapısı; ............. bazı, ............. şekeri ve 3 fosfat molekülünden oluşur.

4. ATP' nin yapısında bulunan baz ile şeker arasında ........... bağı; şeker ile fosfat arasında ..........
    bağı ve f
osfat molekülleri arasında ise yüksek enerjili ............ bağları bulunur.

5. ATP' nin yapısında bulunan ............ ve ............... bağları enerji vermez.

6. Canlıların ........... molekülünü sentezlenmesine .................. adı verilir.

7. Canlıların enerji gerektiren tepkimelerde, ATP molekülünü parçalanmasına ......................... adı verilir. 

8. Bir ATP molekülünün: ..... + fosfat (P) molekülüne kadar parçalanması sonucunda ....... kalori açığa çıkar.

9. ATP' nin kullanıldığı yaşamsal olaylar:


→............... kasılması

→Hücrede gerçekleşen tüm ................... olayları

→.............. ve ................ solunum

→................ iletim

→Aktif taşıma, ................. ve .................. adı verilen hücrede madde taşınması olayları

10. Difüzyon, ............. ve ................... olaylarında ATP kullanılmaz.


11. ATP depolanamaz, bir hücreden diğer bir hücreye ............... ve sadece ................. içinde kullanılır.

12. Canlıların ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezlemesine .................., besinleri enzimler yardımıyla
      parçalayarak ATP sentezlemesine ise ..............   ................. fosforilasyon adı verilir.

 
 


###########################################################################################
 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats