ANA SAYFA


KAN DOKU***Kan doku:

→Kan doku; kan plazması ve kan hücreleri olmak üzere 2 kısımdan oluşmuştur.

Kan plazması:

Kanın %55’ ini oluşturur.

Kan plazmasının bileşiminde; su (%92), monomer besinler, mineraller, vitaminler, hormonlar, antikorlar, NH3, üre,
    O
2, CO2kreatinin, bilirubin, heparin, histamin ve kan proteinleri (fibrinojen, protombin, albümin, globulin) bulunur.


Kan plazmasının görevleri:

→Dokulara besin ve oksijenin taşınmasını sağlar.

Dokulardaki karbondioksit ve diğer atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.

→Kan hücrelerinin hareket etmesi için ortam oluşturur.

→Vücut sıcaklığının, bütün vücuda dağıtılmasını sağlar.

→Hormonların hedef organlara taşınmasını sağlar.

→Taşıdığı antikorlar ile bağışıklığı sağlar.

Albümin ve globulin proteinleri, kanın protein osmotik basıncının ayarlanmasını sağlar.

Fibrinojen ve protombin proteinleri, kanın pıhtılaşmasında görev alır.

Heparin, kanın damar içinde pıhtılaşmasını engeller.

Histamin, kılcaldamarların genişlemesini sağlayarak onların geçirgenliğini arttırır.Kan hücreleri:

Kan hücreleri; alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Alyuvar (eritrosit):


→Kırmızı renklidir.

→1 mm3 kanda sayıları 4,5-5,5 milyon kadardır.

→Ömürleri 120 gündür.

→Memelilerdeki alyuvarlar, olgunlaştıktan sonra çekirdek ve organellerini kaybeder.


→Embriyonik dönemde; karaciğer ve dalaktaki retikulo-endotel hücrelerinde üretilirler.

→Embriyonik gelişimin ilerleyen aşamalarından itibaren, yaşam boyunca kırmızı kemik iliğinde üretilirler.

→Yaşlı alyuvarlar, karaciğer ve dalaktaki kupfer hücrelerinde ile kırmızı kemik iliğindeki megakaryosit 
    
hücrelerinde parçalanırlar.Alyuvarların görevleri:

→Dokulara oksijenin taşınmasını ve dokulardaki karbondioksitin uzaklaştırılmasını sağlarlar.

→Kana kırmızı rengini veren hemoglobin taşırlar.


→Kanın pH' ının ayarlanmasında görev alırlar.

→Kan gruplarının belirlenmesini sağlayan antijenler taşırlar.
Akyuvar (lökosit):

→Beyaz renklidir.

→Çekirdek ve organelleri bulunur. 

→1 mm3 kanda sayıları 7-10 bin kadardır.

→Ömürleri 3-4 gündür.

→Yalancı ayak oluşturup, aktif olarak hareket edebilirler.


Akyuvarlar; granüllü ve granülsüz akyuvarlar olmak üzere 2 gruba ayrılır.
 
 
 
 


Granüllü akyuvarlar:
 
→Bunlar, kırmızı kemik iliğinde üretilirler.

 

Granüllü akyuvarlar; nötrofil, bazofil ve eozinofil olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
♦Nötrofil: vücuda giren mikropları fagosotiz ile hücre içine alıp, yok eder.
 
♦Eozinofil: vücudun parazit ve alerjik hastalıklara karşı korunmasını sağlar.
 
♦Bazofil: kanın damarlar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin ve kılcal damarların geçirgenliğini arttıran

histamin üretir. Bunlar aynı zamanda, yaralanan bölgelerde birikerek yaranın şişmesine ve ağrı duyusunun
oluşmasına neden olurlar.
 

Granülsüz akyuvarlar:


→Bunlar, sarı kemik iliğinde üretilirler.


Granülsüz akyuvarlar; lenfosit ve monositler olmak üzere 2 gruba ayrılır.

 
 
♦Lenfositler: 

→Bunların çekirdeği yuvarlak olup, sinir doku hariç tüm dokularda bulunurlar.Lenfositler; B-lenfosit ve T-lenfositler olmak üzere 2 gruba ayrılır.


 


♦♦T-lenfositler:

Hücresel bağışıklıktan sorumludur.
→Bunlar sarı ilikte üretilir ve timus bezinde olgunlaşırlar. 
 
→Bunların bir kısmı salgıladıkları kimyasal maddelerle mikropları yok eder.
 
Bunların bir kısmı da hafıza hücresine dönüşür.
 
 
 
♦♦B-lenfositler:
 
Humoral (sıvısal) bağışıklıktan sorumludur.  
→Bunlar sarı ilikte üretilir ve aynı yerde olgunlaşırlar.
 
→Bunların bir kısmı antikor üreterek mikropları etkisiz hale getirir.
→Antikor üreten B-lenfosit hücrelerine plazma hücreleri adı verilir.
 
→Bunların bir kısmı da hafıza hücresine dönüşür.
 
 
 
 

♦Monositler: 

→En büyük akyuvarlar olup, çekirdekleri fasulye tanesine benzer.

→Bunlar, mikropları mikropları fagosotiz ile hücre içine alıp, yok eder.
 
→Aynı zamanda yaşlı hücrelerin parçalanmasını sağlarlar.

→Bunların bir kısmı, kılcaldamar dışına çıkarak doku sıvısına geçer ve makrofaj hücrelerine dönüşür.
 
 
 
 
 
Kan pulcukları (trombositler):
 

 
→Renksiz ve çekirdeksizdirler.
 
→1 mm3 kanda sayıları 250-400 bin kadardır.

→Ömürleri 7 gündür.


→Bunlar, kırmızı kemik iliğinde yaşlı alyuvarlı parçalaması sonucunda oluşurlar.

→Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar.
enlightenedKas ve sinir doku

enlightenedEpitel doku


 

###########################################################################################

 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats