ANA SAYFA


YUMURTANIN KISIMLARI VE EMBRİYONUN  BESLENMESİ
 
 


*Yumurtanın kısımları:

→Yumurta; yumurta kabuğu, koriyon zarı, amniyon zarı, vitellus kesesi ve allantoyis kesesi olmak üzere 5 kısımdan
    oluşmuştur.
**Yumurta kabuğu:

→Yumurtayı dış etkenlere karşı korur ve gaz alış-verişini sağlar.**Koriyon zarı:

→Embriyoyu korur ve gaz alış-verişini sağlar.**Amniyon zarı:

→Embriyoyu dışarıdan saran bir zardır.

→Bu zarın içinde, amniyon sıvısı bulunur.

→Bu sıvı, embriyoyu sarsıntı ve ısı değişimlerine karşı korur.

→Aynı zamanda, embriyonik zarların embriyoya yapışmasını engeller.
**Vitellus kesesi:

→İçinde embriyonun gelişmesi için gerekli besinler bulunur.

→Bu kesenin içindeki besin miktarı, canlı sınıflarına göre farklılık gösterir.


Vitellus miktarı: Sürüngen > Kuş > Balık > Kurbağa > Memeli
**Allantoyis kesesi: 

→Embriyonun oluşturduğu atık maddeleri depolar.

→Bu kese aynı zamanda, embriyonun gaz alış verişini sağlar.

 
 

Not:

→Embriyo gelişirken; koriyon, amniyon ve allantoyis kesesi sürekli büyürken, vitellus kesesi ise küçülür.

Balık ve kurbağalarda; yumurta kabuğu, koriyon zarı, amniyon zarı, amniyon sıvısı ve allantoyis kesesi
    bulunmaz.


→Kurbağalarda vitellus kesesi çok küçük olduğundan, kurbağalar tam gelişmeden doğar. Bu canlılar;
    gelişimini dış ortamda tamamlayıp, başkalaşım geçirir.


→Plasentalı ve keseli memelilerde yumurta kabuğu bulunmaz. Bu canlılardaki vitellus kesesi küçük olup,
    allantoyis kesesi ise körelmiştir. 
Bu canlılardaki; vitellus ve allantoyis kesesi, plasenta oluştuktan sonra
    kaybolur.


 

*Embriyonun korunması ve beslenmesi:

→Hayvanlar, embriyolarının korunup-beslenmesine göre; ovipar, vivipar ve ovovivipar olmak üzere 3 gruba ayrılır.

**Ovipar hayvanlar:

→Yumurtalarını dış ortama bırakan hayvanlardır.

Bu canlıların embriyoları, yumurta içindeki besinlerle beslenerek gelişir.

→Embriyo, gelişmesini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkar.


Balıkların büyük bir kısmı, kurbağalar, sürüngenlerin büyük bir kısmı, kuşlar ve gagalı memeliler bu gruba girer.
**Vivipar hayvanlar:

Bu canlıların embriyoları, anne karnında gelişir.

→Embriyo, gelişmesini bitirdikten sonra doğum olayı ile dış ortama verilir.


Plasentalı ve keseli memeliler bu gruba girer.


→Plasentalı memelilerde, anne embriyoyu plasenta aracılığıyla beslediğinden; yavru gelişmesini tamamlamış
    bir şeklide doğar.

→Keseli memelilerde ise embriyo tam
gelişmeden doğar. Bu canlıların büyük bir kısmında, embriyo gelişimini
    annenin kesesi içinde tamamlar.
**Ovovivipar hayvanlar:

→Bu canlıların embriyoları, anne karnında ve yumurta içinde gelişir.

→Bu canlılarda, dişiler yumurtayı ürettikten sonra dış ortama bırakmaz. Yumurta, dişinin vücudu içinde kalır.

→Embriyo, yumurta içindeki besinlerle beslenerek gelişimini tamamlar.

→Anne, sadece embriyonun korunmasını sağlar.

→Gelişme
tamamlandıktan sonra, yavru birey yumurtadan çıkar ve daha sonra doğum olayı ile dış ortama verilir.


Köpek balıkları, bazı kemikli balıklar ve bazı sürüngenler bu gruba girer.
enlightenedPlasenta oluşması ve ikizler

enlightenedBaşkalaşım


###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats