ANA SAYFA


PLAZMODYUMUN YAŞAM DÖNGÜSÜ
 
 
 
*Plazmodyumda metagenez:
 
Sıtma hastalığına yol açan, Plazmodyumun yaşam döngüsü; anofel cinsi dişi sivrisinek ile insan arasında
    gerçekleşir.
 
→Plazmodyumun eşeyli üremesi sivrisinekte, eşeysiz üremesi ise insanda gerçekleşir.
 
 
 
 


 
→Sivrisinek insanı sokunca, plazmodyum sporları (sporozoitler) insan kanına karışır.
 
→Sporlar; karaciğer, dalak ve kırmızı iliğe geçer.
 
Burada sporlar büyür ve eşeysiz çoğalır.
 
Büyüyen plazmodyum sporlarına şizont adı verilir.
 
 
→Daha sonra şizontlar, alyuvarlar içine girer ve burada eşeysiz çoğalarak merozoitleri oluşturur.
 
Bu eşeysiz üremeye şizogeni denir.
 
→Merozoitlerin alyuvarda aşırı üremesi sonucunda alyuvarlar patlar.
 
→Bunun sonucunda, insanda ateş yükselmesi olur. (sıtma nöbetleri)
 
 
Merozoitlerin, küçük olanlarına mikro gametosit; büyük olanlarına ise makro gametosit denir.
 
İnsan kanında tam olarak gamet oluşumu gerçekleşmediğinden, döllenme gerçekleşmez.
 
 
→Bu esnada bir sivrisinek insanı sokarsa, mikro ve makro gametositler sivrisineğin sindirim sistemine geçer.
 
→Burada mikro gametosit farklılaşarak erkek gameti ve makro gametosit farklılaşarak dişi gameti oluşturur.
 
→Daha sonra dişi ve erkek gametler döllenme ile birleşir ve zigot oluşur.
 
Bu olaya gametogoni denir.
 
 
→Daha sonra zigot, mayoz bölünme geçirir ve sporlar oluşur.
 
Bu olaya sporogoni denir.
 
→Sporlar sivrisineğin tükürük bezlerine taşınır.
 
→Sivrisineğin insanı sokması ile sporlar tekrar insana bulaşır.
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats