ANA SAYFA


KONJUGASYON
 
 
 
***Konjugasyon:
 
→Aynı türden iki canlının, aralarında oluşturdukları sitoplazmik köprü aracılığı ile gen aktarımı yapmasına
    konjugasyon denir.
 
→Konjugasyon sonucunda yeni özelliklere sahip olan bireyler meydana gelir.
→Böylece, kötü ortam koşullarına karşı dirençli olan bireyler oluşur.
 
→Konjugasyon ile üreme; bazı bakterilerde ve paramesyumda görülür.
 

 
►Bakterilerde konjugasyon:
 
→İki bakteri yan yana gelir.
→Bakteriler pilus adı verilen uzantılarla birbirine tutunur ve iki bakteri arasında sitoplazmik köprü kurulur.
Gen veren bakteriye (F+), gen alan bakteriye ise (F-) denir.
→Daha sonra verici bakteriplazmid adı verilen DNA molekülünün kopyasını alır.
 
 
 
 
→Sitoplazmik köprü aracılığı ile bir bakteriden diğerine doğru tek taraflı gen (plazmid) aktarımı gerçekleşir.
→Daha sonra iki bakteri birbirinden ayrılır.
 
 
 
 
Not:
 
→Bakterilerde gerçekleşen konjugasyonda mayoz bölünme ve döllenme görülmez.
→Birey sayısı artmaz.
Sadece çeşitlilik oluşur.
 


 
►Paramesyumda konjugasyon:
 
→İki paramesyum yan yana gelir.
→Aralarında sitoplazmik köprü kurulur.
→Her bir paramesyumun küçük çekirdeği mayoz bölünme geçirir.
 
→Mayoz bölünme sonucunda oluşan 4 küçük çekirdekten 3 tanesi ve aynı zamanda büyük çekirdek kaybolur.
→Sadece bir tane küçük çekirdek kalır.
 
 
 
 
 
→Her bir paramesyumun, kalan küçük çekirdeği 1 mitoz bölünme geçirir ve 2 küçük çekirdek oluşur.
→Oluşan çekirdeklerden bir tanesi karşılıklı olarak değiştirilir.
→Küçük çekirdekler birleşerek döllenme gerçekleşir.
→Daha sonra iki paramesyum birbirinden ayrılır.
 
 
 
 
 
→Her bir paramesyumun çekirdeği, 3 mitoz bölünme geçirir ve bunun sonunda  8 çekirdek oluşur.
→Bu çekirdeklerden 3 tanesi kaybolur.
 
→Kalan 5 çekirdekten 4 tanesi ise büyür ve büyük çekirdeğe dönüşür.
1 tanesi ise küçük çekirdek olarak kalır.
 
 
 
 
→Daha sonra her bir paramesyumun küçük çekirdeği 1 mitoz bölünme geçirir ve 2 küçük çekirdek oluşur. 
→Paramesyumlarda, sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve 2 büyük ve 1 küçük çekirdek taşıyan 
    4 paramesyum oluşur.
 
 
 
 
→Daha sonra her bir paramesyumun küçük çekirdeği 1 mitoz bölünme geçirir ve 2 küçük çekirdek oluşur.
→Paramesyumlarda, sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve bunun sonucunda bir büyük ve bir küçük çekirdek
    taşıyan 8 paramesyum oluşur.
 
 
 
 
Not:
 
→Paramesyumda gerçekleşen konjugasyonda mayoz bölünme ve döllenme gerçekleşir.
→Birey sayısı artar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats