ANA SAYFA


HAYVANLARDA GELİŞME

 
 
*Hayvanlarda gelişme:
 
→Yumurta hücresi döllendikten sonra, zigot mitoz ile bölünerek gelişme başlar.
 
→İnsanlarda gelişmenin ilk evreleri, yumurta kanalında başlar.
 
→Daha sonra gelişme, döl yatağında devam eder.
 
→Gelişmenin ilk 8 haftalık dönemine, embriyo evresi denir.
 
 
 
→Gelişmenin 8. haftasındandoğuma kadar olan gelişme dönemine; fetüs evresi denir.
 
→Embriyo, döllenmeden ortalama olarak 7 gün sonra; döl yatağı dokularına tutunur.
 
→Bu olaya implantasyon adı verilir.
 
3. haftanın sonunda, embriyonun kalbi çalışmaya başlar.
 
 
 
**Gelişmenin evreleri:
 
→İnsanda gelişme; segmantasyon ve morula, blastula, gastrula, farklılaşma ve organogenez olmak üzere 4 evrede
   gerçekleşir.
 
 
 
 
 
 
***Segmentasyon ve morula evresi: 
 
 
→Gelişmenin ilk evrelerinde, zigotta görülen çok hızlı mitoz bölünmelere segmantasyon denir.
 
→Segmantasyon sonucunda oluşan hücrelere de blastomer denir.  
 
 
 
→Segmantasyon sonucunda, küre şeklinde bir hücre kitlesi oluşur.
 
→Bu hücre kitlesine morula denir.
 
→Segmantasyon geçiren hücreler, büyümeden bölündüğünden; her bir bölünmenin sonunda hücreler
    sürekli küçülür.
 
→Bu nedenle, zigot ile morulanın toplam hacmi aynı kalır.
 
→Hücre bölünmesi sırasında, hücredeki depolanan besinler (vitellus) kullandığından; toplam ağırlık ise azalır.
 


 
***Blastula evresi:
 
→Bu evrede, hücreler merkezden çevreye doğru göç etmeye başlar.
 
→Böylece içi sıvı dolu, küre şeklinde bir yapı oluşur.
 
→Bu yapıya blastula denir.
 
 
 
→Ortadaki boşluğa ise blastosöl (ilk karın boşluğu) denir.
 
→Bu yapının dış kısımda bulunan ve tek hücre tabakasından oluşmuş yapıya blastoderm (ilk deri) denir.
 
→Bu evrede, hücreler büyüyerek bölündüğünden; embriyonun ağırlığı artmaya başlar.
 
 
 
 
***Gastrula evresi:
 
→Bu evrede, hücrelerin bir kısmı merkeze doğru göç ederek; bir çöküntü oluşturur.
 
 
 
→Çöküntünün, başlangıç kısmına blastopor (ilk ağız) denir.
 
→Çöküntünün, iç kısmına ise gastrosöl (ilk bağırsak) denir.
 
→Böylece embriyoda iki hücre tabakası oluşur.
 
→Dıştaki tabakaya ektoderm, içtekine ise endoderm denir.
 
→Bu evrenin başlangıcında, yüzeyden ayrılan bazı hücreler (mezenşim hücreleri); mezoderm adı verilen, 
    üçüncü bir hücre tabakası daha oluşturur.
 
→Mezodermin içindeki boşluğa, sölom boşluğu denir. 
 
 
 
Not:
 
→Sünger ve sölenterlerde mezoderm bulunmaz. 
 
→Sölenter ve yassı solucanlarda, blastopordan; hem ağız hem de anüs olarak görev yapan bir yapı oluşur.
 
→Halkalı solucan, yumuşakça ve eklembacaklılarda, blastopordan ağız oluşur.
 
→Derisi dikenliler ve omurgalılarda ise blastopordan anüs oluşur.
 
 
 
 
***Farklılaşma ve organogenez:
 
→Gastrula evresinin sonunda, hücrelerdeki genler aktifleşerek; doku ve organlar oluşmaya başlar.
 
→İlk önce nöral tüp ve nötokord oluşur.
 
→Daha sonra omurga oluşur.
 
→En son sistemler oluşur.
 
 
Not: Nöral tüp, sinir sisteminin oluşmasında görev alır.
 
 
 
Embriyonik tabakaların oluşturduğu doku ve organlar:
 
 
Ektodermden;
 
→Üst deri, saç, kıl, tırnak, ter bezi, duyu organları, kornea, göz merceği, sinir sistemi, hipofiz bezi, dişin mine tabakası, 
     böbrek üstü bezinin öz kısmı (adrenal medulla) ile ağız, burun ve anüsün iç yüzeyini örten epitel doku oluşur.
 
 
Endodermden;
 
→Yemek borusu, mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreas, soluk borusu, bronş, bronşçuk, akciğer, tiroid bezi,  
    paratiroid bezi, timus bezi, idrar kesesi ve üretra oluşur.
 
 
Mezodermden:
 
→Alt deri, karın zarı, iskelet, kas, kalp, kan, damarlar, lenf sistemi, üreme sistemi, böbrekler
    ve böbrek üstü bezinin kabuk kısmı (adrenal kortex) oluşur.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats