ANA SAYFA


EŞEYLİ ÜREME

 
 
 
 **Eşeyli üreme:
 
Erkek ve dişi gametlerin birleşerek, yeni bir canlı meydana getirmesine eşeyli üreme denir.
Mayoz bölünme ve döllenme esasına dayanır
Çeşitlilik olur.
→Oluşan bireylerin, değişen ortam koşullarına karşı uyum yetenekleri fazladır.


 
 
Eşeyli üreme; izogami, heterogami, hermafrodit, partenogenez, konjugasyon ve metagenez olmak üzere 6 kısımda incelenir.
 
 


 
***İzogami:
 
→Aynı şekil ve büyüklükteki gametlerin birleşmesiyle oluşan eşeyli üreme şekline izogami denir.
Bu gametlerin erkek olanına; (+) gamet (sperm) , dişi olanına; (-) gamet (yumurta) adı verilir.
 
 
 
→Erkek ve dişi gametlerin her ikisi de kamçılıdır.
Bu üreme şekli daha çok su yosunlarında (alglerde) görülür.
 
 
 

***Heterogami:
 
Şekil ve büyüklük bakımından farklı olan gametlerin, birleşmesiyle oluşan eşeyli üreme şekline hetorogami denir.
→Bu gametlerin küçük olanına; sperm, büyük olanına; yumurta denir.
 
Heterogami; anizogami ve oogami olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
 
Anizogami:
 
Sperm ile yumurta arasındaki büyüklük farkı fazla değildir.
 
Sperm ve yumurtanın her ikisinde kamçı bulunur.
Bazı su yosunlarında, karayosunlarında ve eğreltilerde görülür.
 
 
 
 
Oogami: 
 
Yumurta ve sperm hücresi şekil ve büyüklük bakımından birbirinden çok farklıdır.

 
 
→Sperm hücresi küçük ve kamçılıdır.
Yumurta hücresi ise büyük ve kamçısızdır.
Bu üreme şekli hayvanlarda görülür.
 
 

***Hermafrodit (erselik):
 
→Çift cinsiyetli canlılardır.
→Toprak solucanı, yassı solucanlar (tenyalar), istiridye, ve çiçekli bitkilerin büyük kısmı hermafrodittir.
 
 
Not:
 
Hermafrodit canlılardan, yassı solucanlar ve çiçekli bitkiler kendi kendini dölleyebilir.
Diğerleri ise çapraz (yabancı) döllenme yapar.
 
 
 
 
***Partenogenez:
 
Döllenmemiş yumurtanın gelişerek yeni bir bireyi meydana getirmesine partenogenez denir.
 
→Partenogenez; arılarda, karıncalarda, yaprak bitlerinde, su pirelerinde, bazı çekirgelerde, bazı kelebeklerde ve
    bazı kertenkele türlerinde görülür.
 
 
 
 
Bal arılarında partenogenez:
 
→Bal arılarında; dişi kraliçe arı, erkek arı, ve dişi işçi arı olmak üzere üç çeşit arı bulunur.
 
Kraliçe ve işçi arı 2n, erkek arı ise n kromozomludur.
 
→Üremeye sadece kraliçe ve erkek arılar katılır.
 
→İşçi arılar ise bal ve polen toplar, petek örer, yavruları (larvaları) besler ve kovanı korur. 
 
 
 
 
→Kraliçe arı mayoz bölünmeyle yumurta hücrelerini oluşturur.
 
→Erkek arılar ise mitoz bölünmeyle sperm hücrelerini oluşturur.
 
→Daha sonra erkek arı ile kraliçe arı çiftleşir.
 
 
→Kraliçe arı erkek arıdan gelen sperm hücrelerini bir kese içinde depolar.
 
→Kraliçe arı yumurta hücrelerini oluşturduğu zaman, kesenin ağzı açıksa; sperm hücresi ile yumurta hücresi birleşir
    ve zigot oluşur.
 
 
→Zigot, bal ve polenle beslenerek gelişirse; işçi arı oluşur.
 
→Zigot, arı sütü ile beslenerek gelişirse kraliçe arı oluşur.
 
 
→Eğer kraliçe arı, yumurta hücrelerini oluşturduğu zaman kesenin ağzı kapalıysa; yumurta hücresi döllenmeden
    gelişir ve erkek arı oluşur.
 
→Bu olaya partenogenez denir.
 
 
 
 
 


 ###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats