ANA SAYFA


İNSANDA ERKEK ÜREME SİSTEMİ
 
 
 
**İnsanda erkek üreme sistemi: 
 
 
Erkek üreme sistemi; testisler, epididimis, sperm kanalı, salgı bezleri, üretra ve penisten meydana gelir.
 
 
 
 
 
***Testisler (erbezi): 
 
→Testisler iki tane olup, vücut dışındaki testis torbasında (skrotum) bulunur.
 
→Testislerin vücut dışında olmasının nedeni; vücut sıcaklığının sperm üretimi için uygun olmamasıdır.
 
→Testislerin içinde seminifer tüpçükleri ve leydig hücreleri bulunur.
 
→Seminifer tüpçüklerinde spermatogonium adı verilen sperm ana hücreleri ile sertoli hücreleri vardır.
 
 
Testislerin görevi:
 
→Seminifer tüpçüklerinde sperm hücreleri üretilir.
 
→Sertoli hücreleri, üretilen spermlere desteklik sağlar ve bunların beslenmesinde görev alır.
 
→Leydig hücrelerinde testosteron hormonu üretilir.
 
 
 
 
***Epididimis:
 
→Spermlerin hareket ve döllenme yeteneği kazanmasını sağlar. (olgunlaşma yeridir)
 
→Aynı zamanda bu kısımda spermler geçici olarak depolanır.
 
 
 
***Vas deferens (sperm kanalı): 
 
Spermlerin depolandığı kanaldır.
 

 
***Salgı bezleri:
 
Salgı bezleri; seminal kesecik, prostat bezi ve cowper bezinden oluşur.
 
→Bu bezler seminal sıvı salgılar.
 
 
Seminal sıvı:  
 
→Spermlerin hareketini kolaylaştırır.
 
→Spermleri, dişi üreme sisteminin olumsuz koşullarından korur.
 
→Spermlerin beslenmesini sağlar.
 
 
 
***Üretra (idrar borusu): 
 
→İdrar ve spermin dışarı atılmasını sağlar.
 
 
Not:
 
→İdrar ve spermin aynı kanal ile dışarı atılmasına üregenital sistem adı verilir.
 
→Üregenital sistem, dişi memeliler hariç tüm omurgalı hayvanlarda bulunur.
 
 
 
***Penis:
 
→Çiftleşme organıdır.
 
→Spermlerin vajinaya aktarılmasında görevlidir.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats