ANA SAYFA


ÇİÇEKSİZ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
 
 
 
**Çiçeksiz bitkilerde üreme:
 
→Çiçeksiz bitkilerinde eşeyli üreme metagenez (döl almaşı) ile olur.
 
→Bu bitkilerde; gametofit ve sporofit döl olmak üzere iki farklı döl bulunur.
 
 
Gametofit döl (n):
 
→Gamet (üreme hücresi) oluşturan bireydir.
 
→Bu birey, haploid (n) kromozomlu olduğundan; gametler mitoz bölünme ile üretilir.
 
 
 
→Gametofit bireyde, sperm hücreleri anteridyum adı verilen erkek organda üretilir.
 
→Yumurta hücreleri ise arkegonium adı verilen dişi organda üretilir.
 
 
Sporofit döl (2n):
 
→Spor oluşturan bireydir.
 
→Sporofit bireyde, sporlar mayoz bölünme ile üretilir.
 
 
 
 
 
 
***Su yosunlarında eşeyli üreme:
 
 
 
 
 
→Su yosunlarında gametofit döl hakimdir.
 
→Gametofit birey, mitoz bölünme ile yumurta ve sperm hücrelerini oluşturur. (izogametler)
 
→Yumurta ve sperm hücresi birleşerek zigot oluşur. (döllenme)
 
→Oluşan zigot, aynı zamanda sporofit döl olarak görev yapar.
 
→Zigot, mayoz bölünme geçirerek sporları oluşturur.
 
→Daha sonra sporlar, mitoz bölünmeyle gelişerek; yeni bir gametofit bireyi oluşturur.
 
 
Not: 
 
Sporlar mayozla oluştuğundan, oluşan gametofit bireylerin kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır.
 

 
***Kara yosunlarında eşeyli üreme:
 
→Kara yosunları ayrı eşeyli canlılar olup, bunlarda gametofit döl hakimdir.
 
Sporofit döl ise döllenmeden sonra dişi bireyin üst kısmında gelişir.
 
 
 
 
 
→Dişi gametofit, mitoz bölünme ile yumurta hücrelerini oluşturur.
 
→Erkek gametofit, mitoz bölünme ile sperm hücrelerini oluşturur.
 
→Yumurta ve sperm hücresi birleşerek zigot oluşur.
 
→Zigot, dişi gametofit üzerinde mitoz bölünme ile gelişerek sporofit bireyi oluşturur.
 
→Sporofit birey, mayoz bölünme geçirerek sporları oluşturur.
 
→Sporların bir kısmı, mitoz bölünme ile gelişerek dişi gametofitibir kısmı da erkek gametofiti oluşturur.
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats