ANA SAYFA


ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

 
 
 
 **Çiçekli bitkilerde üreme:
 
Çiçekli bitkilerin eşeyli üreme ürünü tohumdur.
Tohum, üreme organı olan çiçekte oluşturulur.
 
 
 
***Çiçeğin yapısı:


 
►Taç yaprak (corolla):
 
Çiçeğin renkli kısmıdır.
Bal özü (nektar) ve güzel kokular üretir.
Böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.
 
 
 
Çanak yaprak (kaliks):
 
Çiçeğin yeşil renkli kısmıdır.
Çiçeği korur.
Fotosentez yaparak çiçeği besler.
 
 
 
Erkek organ (Stamen):
 
Erkek organ; başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
Erkek organın başçık kısmında, polen üretilir.
 
 
 
Dişi organ (Pistil):
 
Dişi organ; dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.

 
Dişi organın ovaryum kısmında, embriyo kesesi (yumurta hücresi...) üretilir.
Ovaryum döllenmeden sonra gelişerek meyveyi oluşturur.
 
 
 
 
 
*Çiçek çeşitleri:
 
Çiçek; tam ve eksik çiçek olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 

 
 
**Tam çiçek:
 
→Taç yaprak, çanak yaprak, dişi organ ve erkek organ aynı çiçekte bulunur.
→Bu çiçeklere aynı zamanda erselik ya da hermafrodit çiçek adı verilir.
 
 
 
Örnek: Kiraz, kayısı, gül, turuçgiller, karanfil, papatya, domates, lale, nergis...
 
 
 
 
**Eksik çiçek:
 
→Tam çiçekte bulunan yapılardan bir veya birden fazlası eksikse; böyle çiçeklere eksik çiçek denir.
→Bazı bitkilerin çiçeklerinde dişi ve erkek organ aynı çiçekte bulunmaz.
→Erkek organı taşıyan çiçeğe; erkek çiçek, dişi çiçeği organı taşıyan çiçeğe; dişi çiçek denir.
 
 
 
 
 
Örnek: İncir, dut, kavak, kenevir, ceviz, hurma, fındık, söğüt, kavak, mısır, çam...
 
 
Not:
 
Dişi ve erkek çiçekler aynı bitki üzerinde bulunuyorsa; böyle bitkilere monoik (tek evcikli), farklı bitkiler üzerinde bulunuyorsa;
dioik (çift evcikli) bitki adı verilir.

 
Tam çiçek taşıyan bitkilerin hepsi ve eksik çiçekli bitkilerin bazıları (mısır, çam) monoiktir.
Eksik çiçek taşıyan bitkilerin büyük bir kısmı dioiktir. (İncir, dut, kavak, kenevir, hurma...)

 
 
*Polen oluşumu:
 
 
→Erkek organın başçık kısmında, polen ana hücreleri (mikrospor ana hücresi)  bulunur.
→Mikrospor ana hücresi, mayoz bölünme geçirir ve 4 tane  mikrospor  oluşur.
→Her bir mikrospor endomitoz geçirir ve 2 çekirdek taşıyan 4 polen oluşur.
→Polendeki çekirdeklerden biri, vejatatif çekirdek (tüp çekirdeği), diğeri genaratif çekirdektir.
Çekirdeklerden büyük olanına vejatatif, küçük olanına generatif çekirdek denir.
 
 
 
Vejatatif çekirdek: tozlaşmadan sonra polen tüpünü oluşturur ve kaybolur.
 
Genaratif çekirdek: polen tüpü oluştuktan sonra, endomitoz geçirir ve 2 sperm çekirdeğini oluşturur.
 
 
 
*Embriyo kesesi oluşumu:
 
 
 
→Dişi organın ovaryum kısmında tohum taslakları bulunur.
→Tohum taslaklarında 2n kromozomlu, yumurta ana hücresi (makrospor ana hücresi) bulunur.
→Makraspor ana hücresi mayoz bölünme geçirir ve 4 hücre oluşur.
→3 tane küçük kutup hücreleri ve 1 tane büyük makrospor  oluşur.
→3 kutup hücresi kaybolur.
→Makrospor ise büyüyüp gelişerek, megaspor adı verilen hücreyi oluşturur.
→Megaspor 3 endomitoz bölünme geçirir ve 8 çekirdekli embriyo kesesini oluşturur.
 
 
 
→8 çekirdeğin; 3 tanesi embriyo kesesinin üst kısmında, 3 tanesi alt kısmında, ve 2 tanesin de merkezinde bulunur.
→Üstteki 3 çekirdek, antipod çekirdeklerdir.
→Ortadaki iki çekirdek, polar çekirdekler olup; bunlar kaynaşır ve 2n kromozomlu sekonder çekirdeği meydana getirir.
 
→Alttaki 3 çekirdekten, ortadaki; yumurta hücresini, kenardakiler ise sinerjit hücreleri oluşturur.
 
 
 
Not:
 
Antipod çekirdekler tozlaşmadan sonra kaybolur.
Sinerjit çekirdekler yumurta hücresini besler ve desteklik sağlar.
Bunlar da tozlaşmadan sonra kaybolur.
 
 
 
 
 


 

 
 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats