ANA SAYFA


KARBONDİOKSİTİN KANDA TAŞINMASI
 

 
 
 
→Karbondioksit kanda; kan plazmasında çözünmüş halde,
hemoglobin ile ve kan plazması içinde 
HCO3 iyonları
şeklinde olmak üzere 3 farklı şekilde taşınır.
 
 
 
 
 
Karbondioksitin hemoglobin ile taşınması:
 
→Doku sıvısından gelen karbondioksit, doku kılcal damarına geçer. 
 
 
 
→Daha sonra karbondioksit, kan plazmasından geçerek,
 
alyuvar içine girer.
 
 
 
→Alyuvar içinde karbondioksit, hemoglobin tarafından yakalanır ve karboksihemoglobin (karbominohemoglobin) bileşiği oluşur.
 

Hb  +  CO2  --->  HbCO2 (karboksihemoglobin)
 
 
 
→Böylece karbondioksit, hemoglobine bağlı bir şekilde
 akciğer kılcallarına kadar taşınır.
 
 
→Akciğer kılcallarında, hemoglobin molekülü karbondioksiti
 serbest bırakır.
 
          HbCO2  ------------> Hb  +  CO2 
 
 
→Serbest kalan karbondioksit, önce alyuvar dışına çıkarak
 kan plazmasına geçer.
 
 
 
→Daha sonra akciğer kılcal damarı dışına çıkarak,
 akciğer alveollerine geçer.
 
 
 
 
Not:
 
→Karbondioksitin hemoglobin ile taşınması sırasında
 
ATP harcanmaz.
 
 
 
Karbondioksitin HCO3 (bikarbonat) iyonları
şeklinde kan plazmasında taşınması:
 
→Doku sıvısından gelen karbondioksit, doku kılcal damarına geçer.
 
 
 
→Daha sonra karbondioksit, kan plazmasından geçerek
 alyuvar içine girer.
 
 
 
 
→Alyuvar içinde; karbondioksit, karbonik anhidraz enziminin
etkisi ile
 su ile tepkimeye girer ve bunun sonucunda
karbonik asit (H2CO3bileşiği oluşur.
 

CO+ H2O  --------------------> H2CO3
                  Karbonik anhidraz
 
 
→Bu olayda ATP harcanır.
 
 
→Karbonik asit, önce alyuvar içinde iyonlaşır ve bunun sonucunda hidrojen (H+) ve HCO3 (bikarbonat) iyonları
    oluşur.
 
       H2CO3  ----------------> H+ + HCO3-
 
 
 
→Daha sonra, hemoglobin molekülü hidrojeni yakalar ve
 HbH  bileşiği oluşur.
 
      Hb + H+ ----------------> HbH
 
 
 
→Bikarbonat iyonları ise alyuvar dışına çıkarak, 
kan plazmasına geçer.
 
 
 
 
→Böylece hidrojen alyuvar içinde ve HCO3 iyonları ise
 kan plazması içinde akciğer kılcallarına kadar taşınır.
 
 
→Akciğer kılcallarında, önce HCO3 iyonları alyuvar içine geçer.
 
 
 
→Daha sonra, hemoglobin molekülü hidrojeni serbest bırakır.
 
      HbH ----------------> Hb + H+
 
 
 
→Serbest kalan hidrojen, önce HCO3 ile birleşerek
 karbonik asidi oluşturur.
 
 H+  +  HCO3 ----------------> H2CO3 
 
 
 
→Daha sonra karbonik asit, karbonik anhidraz enzimin etkisi
ile 
parçalanır ve bunun sonucunda CO2 ve H2
açığa çıkar.
 
H2CO3 --------------------------> CO2  +  H2
                  Karbonik anhidraz
 
 
 
→Serbest kalan karbondioksit, önce alyuvar dışına çıkarak;
 
kan plazmasına geçer.
 
 
 
 
→Daha sonra karbondioksit, akciğer kılcal damarı dışına
çıkarak akciğer alveollerine geçer.
 
 
 
 
 


web stats