ANA SAYFA


KARBONDİOKSİTİN KANDA TAŞINMASI
 
 
 
 
**Karbondioksitin kanda taşınması:
 
→Karbondioksit kanda; kan plazmasında çözünmüş halde, hemoglobin ile ve kan plazması içinde HCOiyonları
    şeklinde olmak üzere 3 farklı şekilde taşınır.
 
 
 
 
 
***Karbondioksitin hemoglobin ile taşınması:
 
→Doku sıvısından gelen karbondioksit, doku kılcal damarına geçer. 
 
 
 
→Daha sonra karbondioksit, kan plazmasından geçerek, alyuvar içine girer.
 
 
 
→Alyuvar içinde karbondioksit, hemoglobin tarafından yakalanır ve karboksihemoglobin (karbominohemoglobin) 
    bileşiği oluşur.
 
 
          Hb  +  CO2  ------------>  HbCO2 (karboksihemoglobin)
 
 
 
→Böylece karbondioksit, hemoglobine bağlı bir şekilde akciğer kılcallarına kadar taşınır.
 
 
→Akciğer kılcallarında, hemoglobin molekülü karbondioksiti serbest bırakır.
 
          HbCO2  ------------> Hb  +  CO2 
 
 
→Serbest kalan karbondioksit, önce alyuvar dışına çıkarak kan plazmasına geçer.
 
 
 
 
 
→Daha sonra akciğer kılcal damarı dışına çıkarak, akciğer alveollerine geçer.
 
 
 
 
Not:
 
→Karbondioksitin hemoglobin ile taşınması sırasında ATP harcanmaz.
 
 
 
 
 
***Karbondioksitin HCO3 (bikarbonat) iyonları şeklinde kan plazmasında taşınması:
 
→Doku sıvısından gelen karbondioksit, doku kılcal damarına geçer.
 
 
 
→Daha sonra karbondioksit, kan plazmasından geçerek alyuvar içine girer.
 
 
 
 
→Alyuvar içinde; karbondioksit, karbonik anhidraz enziminin etkisi ile su ile tepkimeye girer ve bunun sonucunda
    karbonik asit (H2CO3bileşiği oluşur.
 
 
    CO2 + H2O  -------------------------> H2CO3 (karbonik asit)
                                      Karbonik anhidraz
 
 
→Bu olayda ATP harcanır.
 
 
→Karbonik asit, önce alyuvar içinde iyonlaşır ve bunun sonucunda hidrojen (H+) ve HCO3 (bikarbonat) iyonları
    oluşur.
 
       H2CO3  ----------------> H+ + HCO3-
 
 
 
→Daha sonra, hemoglobin molekülü hidrojeni yakalar ve HbH  bileşiği oluşur.
 
      Hb + H+ ----------------> HbH
 
 
 
→Bikarbonat iyonları ise alyuvar dışına çıkarak, kan plazmasına geçer.
 
 
 
 
→Böylece hidrojen alyuvar içinde ve HCO3 iyonları ise kan plazması içinde akciğer kılcallarına kadar taşınır.
 
 
→Akciğer kılcallarında, önce HCO3 iyonları alyuvar içine geçer.
 
 
 
→Daha sonra, hemoglobin molekülü hidrojeni serbest bırakır.
 
      HbH ----------------> Hb + H+
 
 
 
→Serbest kalan hidrojen, önce HCO3 ile birleşerek karbonik asidi (H2CO3) oluşturur.
 
      H+  +  HCO3 ----------------> H2CO3 
 
 
 
→Daha sonra karbonik asit, karbonik anhidraz enzimin etkisi ile parçalanır ve bunun sonucunda CO2 ve H2O
    açığa çıkar.
 
           H2CO--------------------------> CO2  +  H2
                                     Karbonik anhidraz
 
 
 
→Serbest kalan karbondioksit, önce alyuvar dışına çıkarak; kan plazmasına geçer.
 
 
 
 
→Daha sonra karbondioksit, akciğer kılcal damarı dışına çıkarak akciğer alveollerine geçer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats