ANA SAYFA


SİNİR HÜCRELERİNİN YAPISI VE NÖRON ÇEŞİTLERİ
 
 
 
*Sinir hücrelerinin yapısı:
  
→Sinir sistemi, nöron adı verilen sinir hücreleri ile bunlara desteklik sağlayan ve beslenmesinde görev alan
 nöroglia adı verilen hücrelerden oluşmuştur.
 
→Sinir hücreleri sentrozomlarını kaybettiklerinden ve aşırı faklılaştıklarından dolayı, bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir.
 
 
 
→Sinir hücrelerinin gövdelerinden çıkan uzantılardan, kısa olanlarına dentrit; uzun olanına ise akson denir.
→Dentritler genellikle çok sayıda olmalarına karşın, akson sadece bir tanedir.
 
→Dentritler, uyartıları alır ve aksonlara iletir.
→Aksonlar ise aldıkları uyartıları başka bir sinir hücresine ya da efektör organlara (kas, bez) iletirler.
 
 
 
Bazı sinir hücrelerinin aksonları etrafında, schwan hücreleri bulunur.
→Schwan hücreleri, lipoprotein yapılı bir madde salgılar ve sinir hücrelerinin aksonlarını yalıtan bir tabaka oluşturur.
→Bu tabakaya miyelin kılıf denir.
 
→Miyelin kılıf, uyartıların daha hızlı taşınmasını sağlar.
→Miyelin kılıf bulunan nöronlarda, uyartılar; 120 m/s hızla taşınır.
→Miyelin kılıf bulunmayan nöronlarda ise uyartılar; 10 m/s hızla taşınır.
 
→İki schwan hücresi arasında kalan bölgeye, ranviyer boğumu denir.
→Ranviyer boğumlarında, miyelin kılıf bulunmaz.
→Bu nedenle boğumlarda, taşıma hızı düşer.
 
→İki sinir hücresi arasındaki bağlantı bölgesine, sinaps denir.
 
 
 
→Sinapslarda sinir hücreleri birbirine temas etmezler.
→İki sinir hücresi arasında sinaps boşluğu bulunur.
Sinapslarda uyartıların taşıma hızı düşer.
 


 
*Nöron çeşitleri: 
 
→Sinir hücreleri görevlerine ve yapılarına göre iki kısımda incelenir.
 
 
 
 
**Görevine göre nöronlar:
 
→Sinir hücreleri görevlerine göre; duyu, ara ve motor nöronlar olmak üzere 3 kısımda incelenir.
 
 
 
***Duyu nöronu (Aferent):
 
→Duyu organlarından aldıkları uyartıları, merkezi sinir sistemine (beyin ve omurlik) taşır.
 
 
 
***Ara nöronlar (internöron):
 
→Merkezi sinir sisteminde bulunur.
→Gelen uyartıları değerlendirir ve bu uyartılara kaşı tepki oluşturur.
→Bu nöronlar aynı zamanda, ruhsal faaliyetleri ve iç organların çalışmasını düzenler.
 
 
***Motor nöron (Eferent):
 
→Merkezi sinir sisteminden aldıkları uyartıları, efektör organlara (kas, bez) taşır.
 
 
 
**Yapısına göre nöronlar:
 
→Nöronlar yapılarına göre; unipolar, bipolar ve multipolar olmak üzere 3 kısımda incelenir.
 
 
 
 
***Unipolar nöron (tek kutuplu):
 
→Gövdeden tek bir uzantı çıkar.
→Bu uzantının bir ucu, dentrit ile başlar; diğer ucu akson ile sonlanır.
 
 
 
 
 
 ***Bipolar nöron (iki kutuplu):
 
→Gövdeden karşılıklı olarak iki uzantı çıkar.
→Bu uzantılardan biri dentrit, diğeri ise aksondur.
 
 
 
 
 
 
 
***Multipolar nöron (çok kutuplu):
 
 
 
→Gövdeden çok sayıda uzantı çıkar.
→Bu uzantıların kısa olanlarına dentrit; uzun olanına ise akson denir.
Dentritler çok sayıda olmalarına karşın, aksonlar ise bir tanedir.
 
 
 
Not:
 
→Unipolar ve bipolar nöronlar duyu nöronlarıdır.
→Multipolar nöronlar ise motor ve ara nöronlardır.
 
 
 
 
 


 
 
 
###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats