ANA SAYFA


İNSANDA SİNİR SİSTEMİ
 
 
 
*İnsanda sinir sistemi:
 
→İnsanda sinir sistemi; merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere 2 kısımda incelenir.
 
 
 
 
**Merkezi sinir sistemi:
 
 
→Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurlikten oluşmuştur.
 
 
 
 
***Beyin:
 
→Beyin kafatası içinde bulunur.
→Yaklaşık olarak; 1300-1400 gram ağırlığındadır.
 
→Beyin, meninges adı verilen beyin zarları ile örtülmüştür.
 Beyin zarları; sert zar, örümceksi zar ve ince zar olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
Sert zar, kafatasına yapışık olarak bulunur.
Örümceksi zar, ortada bulunur.
İnce zar, beyin üzerine yapışık olarak bulunur.
→İnce zarda bulunan kılcal damarlar beyini besler.
 
→Örümceksi zar ile ince zar arasında, ince zar tarafından salgılanan; beyin omurlik sıvısı (BOS) bulunur.
BOS, beyini sarsıntı ve ısı değişimlerinden korur.
→Bu sıvı aynı zamanda, beynin mineral dengesini sağlar.
 
 
 
Beyin; ön, orta ve arka beyin olmak üzere 3 kısımda incelenir.
 
 
 
 
Ön beyin: 
 
Ön beyin; uç ve ara beyin olmak üzere 2 kısımda incelenir.
 
 
 
Uç beyin (cerebrum):
 
→Uç beyin 2 yarım küreden (cerebral hemisfer) oluşmuştur.
→Yarım küreler birbirine; üstte nasırlı cisim, alta beyin üçgeni ile  bağlanmıştır.
→Her bir yarım kürede, rolando ve sylvius yarıkları bulunur.
 
→Ayrıca her yarım küre; frontal, temporal, parietal ve oksipital lop olmak üzere 4 loptan oluşmuştur.
 
 
 
 
Frontal lop; zeka ve istemli faaliyetlerin kontrol merkezidir. (konuşma, yazı yazma, yürüme…)
 
Temporal lop; koklama, işitme, hafıza merkezidir.
 
Parietal lop;  tat alma ve dokunma duyusunun (sıcak, soğuk, basınç...) algılanmasını sağlar.
→Aynı zamanda öğrenme merkezidir. (yazıların ve konuşmanın anlaşılmasını sağlar)
 
Oksipital lop, görme merkezidir.
 
 
 
→Beyin yarım kürelerinin, dış kısmı boz; iç kısmı ise ak maddeden oluşmuştur.
→Boz madde, sinir hücrelerinin gövdelerinden; ak madde ise miyelinli aksonlardan oluşmuştur.
 
→Beyin yarım kürelerinin iç kısmında, içinde beyin omurlik sıvısı (BOS) ile dolu iki karıncık bulunur.
→BOS, aynı zamanda; ara beyin ve arka beyindeki karıncıklarda da bulunur.
 
 
 
 
 
 
►Ara beyin:
 
→Ara beyin; talamus ve hipotalamus olmak üzere 2 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
Talamus:
 
Koku duyusu hariç, duyu organlarından gelen uyartıları beyin kabuğuna dağıtır.
→Heyecan, gülme, ağlama, kızma gibi duygusal olayların (psikorefleks) dışa yansımasını sağlar.
Uyku ve uyanık olma durumunu belirler.
 
 
Not:
 
Uykudayken, beyin kabuğu ve talamus görev yapmaz.
 
 
 
 
Hipotalamus:
 
Hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder.
→Vücut sıcaklığı, metabolizma hızı, su dengesi, tuz dengesi, iştah, açlık, tokluk, uyku, cinsel istek, eşeysel olgunlaşma,
korku, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını kontrol eder.
 
 
 
 
Orta beyin (mesencephalon):
 
→Fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi sağlar. (görme refleksi)
→Kas tonusunu ayarlar.
→Vücudun duruşunu ayarlar.
 
 
Not:
 
→Köpeklerin ses duyunca kulaklarının dikleşmesi (işitme refleksi), orta beyin tarafından kontrol edilir. 
 
 
 
 
►Arka beyin:
 
Arka beyin; beyincik,  pons ve omurlik soğanı olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
Beyincik (cerebellum):
 
→İki yarım küreden oluşmuştur.
Yarım küreler birbirine pons ile bağlanmıştır.
→Dışta boz, içte ak madde bulunur.
→Boz madde, ak madde içinde ağaç dalları gibi dallanmalar yaptından; buna hayat ağacı da denir.
 
 
Görevi:
 
→Çizgili kasların uyumlu çalışmasını sağlar.
→Vücudun dengesini ayarlar.
 
 
Örnek: bir kuşun beyinciği çıkarılırsa; kuş kanat çırpabilir ama uçamaz.
 
 
 
Pons (varoli köprüsü):
 
→Beyincik yarım kürelerini arasındaki uyartıların taşınmasından sorumludur.
→Beyin yarım küreleri ile omurlik arasında uyartıların taşınmasında görev alır.
Solunum merkezinin düzenlenmesinden görevlidir.
 
 
Not:
 
Pons sadece memelilerde bulunur.
 
 
 
 
Omurlik soğanı (medulla oblongata):
 
→Dışta ak, içte boz madde bulunur.
→Beyin kabuğundan çizgili kaslar giden, motor sinirlerin çaprazlama yerdir.
Sağ beyinden gelen uyartılar, vücudun sol kısmına gönderilir.
Sol beyinden gelen uyartılar, vücudun sağ kısmına gönderilir.
 
 
Görevi:
 
İç organların çalışmasını kontrol eder.
(soluk alış-verişi, kalp atım hızı, sindirim sisteminin çalışması, üreme sisteminin çalışması…)
 
→Tükürük salgılama, çiğneme, yutma, öksürme, kusma, idrar çıkarma, kan damarların daralıp genişlemesi gibi
yaşamsal olayları kontrol eder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ###########################################################################################
 
 
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats