ANA SAYFA


SİNİR HÜCRESİNDE İMPULS OLUŞMASI VE TAŞINMASI
 
 
 
 
*İmpuls oluşması ve taşınması:
 
→Bir sinir hücresi uyarıldığında, sinir hücresinin uyartıyı almasına impuls denir.
 
→Sinir hücresinde impuls oluşabilmesi için, verilmesi gereken minimum uyartı şiddetine eşik değer denir.
 
→Uyartı şiddeti, bu eşik değerin altında olursa; sinir hücresinde impuls oluşmaz.
 
→Uyartı şiddeti, eşik değerde veya üzerinde olursa; sinir hücresi uyartıya aynı şiddette tepki verir.
 
→Bu olaya ya hep-ya hiç prensibi denir.
 
 
 
Uyartıların sinir hücresinde taşınması:
 
 →Sinir hücresinde oluşan uyartılar, dentritten aksona doğru elektrokimyasal olarak taşınır.
 
 
 
 
 
→Elektrokimyasal taşımada, sodyum-potasyum pompası görev alır.
 
 
Dinlenme halindeki bir sinir hücresinde; Na+ hücre dışına, K+ ise hücre içine aktif taşıma ile pompalanır.
 
 
 
→Böylece sinir hücresinin dış kısmı pozitif (+), iç kısmı ise negatif (-) yüklü hale geçer.
 
→Bu olaya POLARİZASYON denir.
  
→Polarizasyonda Na-K pompası kullanıldığından, ATP harcanır.
 
 
 
 
→Polarizasyon durumundaki bir sinir hücresine, eşik değer veya üzerinde uyartı verilirse; Na-K pompası
    kısa bir süre zarfında çalışmaz.
 
→Bunun sonunda: hücre dışındaki Na+ hücre içine, hücre içindeki K+ ise hücre dışına difüzyonla geri döner.
 
 
 
Böylece sinir hücresinin dış kısmı negatif (-), iç kısmı ise pozitif (+) yüklü hale geçer.
 
→Bu olaya DEPOLARİZASYON denir.
 
Böylece sinir hücresi uyarılmış olur. (impuls oluşur)
 
→Depolarizasyonda, Na-K pompası görev yapmadığından ATP harcanmaz.
 
 
→Uyartıyı alan bir sinir hücresinin, tekrar ikinci bir uyartıyı alabilmesi için eski haline geri dönmesi gerekir.
 
→Bunun için sinir hücresinde tekrar; Na+ hücre dışına, K+ ise hücre içine aktif taşıma ile pompalanır.
 
 
 
→Böylece sinir hücresinin dış kısmı pozitif (+), iç kısmı ise negatif (-) yüklü hale geçer.
 
→Bu olaya REPOLARİZASYON denir.
 
→Repolarizasyonda, Na-K pompası görev yaptığından ATP harcanır.
 
 
 
Not:
 
Na-K pompası, miyelin kılıf taşımayan nöronlarda sinir hücresi boyunca gerçekleşir.
 
→Miyelin kılıf taşıyan nöronlarda ise Na-K pompası, sadece ranviyer boğumlarında gerçekleşir.
 
Miyelin kılıfın bulunduğu yerlerde (schwan hücrelerinde), Na-K pompası görev yapmaz.
 
 
 
 
→Bu kısımda uyartılar, bir boğumdan diğerine atlayarak taşınır. (miyelin kılıf taşıma hızını 10 kat arttırır)
 
Bu taşımaya atlamalı iletim denir.
 
 
 
 
Aksiyon potansiyeli:
 
Dinlenme halindeki bir sinir hücresinde (polarizasyon) hücre içi ile hücre dışı arasında -70 mV’ luk bir
    potansiyel fark bulunur.
 
 
 
→Sinir hücresi uyarıldığında (depolarizasyon), bu potansiyel fark bozulur ve + 40 mV’ luk bir potansiyel fark oluşur.
 
→Buna aksiyon potansiyeli denir.
 
→Daha sonra sinir hücresi, tekrar eski haline geri döner. (repolarizasyon)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 
 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats