ANA SAYFA


KARACİĞER VE PANKREAS
 
 
  
 
**Karaciğer:
 
 
 
 
→Karaciğer insanda, yaklaşık olarak 2 kg ağırlığında ve koyu kırmızı renktedir.
Diyafram kasının altında, karın boşluğunda bulunur.
→Karaciğerin üzeri glisson kapsülü ile örtülmüştür.
Bunun üzerinde de periton adı verilen karın iç zarı bulunur.
 
 
→Karaciğer, sağ ve sol olmak üzere 2 loptan oluşmuştur.
Her bir lop, kendi içinde iki loba ayrılır.
 
 
Karaciğerdeki yaşamsal olaylar, lopçuk adı verilen yapı birimlerinde gerçekleşir.
Karaciğerde, yaklaşık olarak yüz bin lopçuk bulunur.
 
 

 
Karaciğer lopçuğunun yapısı:
 
 
 
 
→Karaciğer lopçuklarında, hepatosit adı verilen karaciğer hücreleri bulunur.
→Karaciğer hücreleri arasında, karaciğer sinüsleri bulunur.
→Sinüslerin etrafında; retikulo endotel hücreleri ve kupfer hücreleri bulunur.
 
→Retikulo-endotel hücreleri, embriyonik dönemde alyuvar üretir.
Kupfer hücreleri ise yaşlanmış alyuvarları parçalar.
Yaşlı alyuvarların parçalanması sonucunda, safra pigmentleri oluşur.
 
→Her bir lopçuğun merkezinde, merkez toplardamarı bulunur.
→Lopçuğun çevresinde ise lopçuk çevresi safra kanalı ile kapı toplardamarı ve karaciğer atardamarının kolları bulunur.
 
→Karaciğer hücrelerinde üretilen safra sıvısı, safra kanalcıkları ile toplanır ve lopçuk çevresi safra kanalına verilir.
Oradan da, karaciğerin alt kısmında bulunan safra kesesine geçer ve depolanır.
 
→Karaciğer hücrelerinde üretilen diğer maddeler (amino asit, fibrinojen, üre,  CO2...) ise; sinüsler ile toplanarak,
    merkez toplardamarına verilir.
 


 
Karaciğere iki damardan kan gelir.
 
 
 
→Bu damarlardan biri karaciğer atardamarı olup; aort atardamarından temiz kan getirir.
 
→Diğeri ise kapı toplardamarı olup; dalak ve sindirim sisteminden (mide, bağırsak ve pankreas) kan getirir.
 
 
Karaciğerden bir damar ise kan götürür.
→Bu damar karaciğer üstü toplardamarı olup; karaciğerden aldığı kanı, alt ana toplar damara verir.
 
 
Not:
 
Tokluk anında glikoz oranı:  Kapı toplar  >  Karaciğer üstü toplar  > Karaciğer atar
 
Açlık anında glikoz oranı:   Karaciğer üstü toplar  > Karaciğer atar  > Kapı toplar
 
 
 
Karaciğerin görevleri:
 
→Yağları mekanik sindiren safra sıvısı üretir.
İnce bağırsağı bazikleştiren bikarbonat iyonları (HCO3) üretir.
Embriyonik dönemde kan üretir.
 
→Vücut sıcaklığını ayarlar.
Kan şekerini ayarlar.
→Mineral depolar.
 
→Çok zehirli olan amonyağı, üreye dönüştürür.
→Kandaki glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo eder.
→Kanın pıhtılaşmasında görev alan, protrombin ve fibrinojen proteinlerini üretir.
 
→Kanın osmotik basıncını ayarlayan, albümin ve globulin proteinlerini üretir.
→Kanın damarlar içinde pıhtılaşmasını önleyen, heparin maddesini üretir.
→Yaşlı alyuvarları parçalar.
 
A, D, E ve K vitaminlerini depolar.
→İlaçların ve kimyasal maddelerin zararlı etkilerini yok eder.
→Protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlar.
→Cinsiyet hormonlarının fazlasını yok eder.
 
 
 
 
 
*Safra sıvısının bileşimi ve görevleri:
 
→Safra sıvısının bileşiminde; safra tuzları, kolesterol, yağ asitleri, bilirubin, su, bikarbonat iyonları (HCO3) ve
    safraya rengini veren pigment maddeleri bulunur.
 
→Safra kesesi, safra salgısını koledok kanalı ile onikiparmak bağırsağının vater kabarcığına boşaltır.
 
 
 
Safranın görevleri:
 
→Mideden gelen, asidik özellikteki besinleri nötralize eder.
→Safra tuzları, yağları mekanik sindirir.
 
Yağ asidi, gliserol ve yağda eriyen vitaminlerin, bağırsak tarafından emilmesini kolaylaştırır.
→Zararlı bakterilerin, üremesini engeller.
→Dışkıya rengini verir.
 
 
Not:
 
→Safra sıvısında bulunan, safra tuzları azalırsa; safrada bulunan kolesterol çökerek, safra taşlarını oluşturur.
 
→Safra kanalı tıkanırsa, safra sıvısı önce karaciğere ve sonra oradan da kana geçer.
Böylece safra içindeki pigment maddeleri, deriye sarı bir renk verir.
Oluşan bu hastalığa: sarılık hastalığı denir.
 
 
 
 
**Pankreas:
 
→Pankreas, yaprak şeklinde ve pembe renkli bir organdır.
→Karın boşluğunda, midenin hemen altında bulunur.
 
 
 
 
 
Pankreas, karma bir bezdir.
 
Yapısında ekzokrin bez özelliği taşıyan acinar hücreleri ile endokrin bez özelliği taşıyan langerhans adacıkları bulunur.
 
 
 
 
 
Acinar hücreleri, pankreas öz suyu salgılar.
 
Salgıladığı pankreas öz suyunu, virsung kanalı ile onikiparmak bağırsağının vater kabarcığına döker.
 
Langerhans adacıkları ise insülin ve glukagon hormonları salgılar.
 
 
 
Pankreasın görevleri:
 
Karbonhidrat, yağ ve proteinleri kimyasal sindiren salgılar (enzim) üretir.
 
→Kan şekerini ayarlayan, insülin ve glukagon hormonları üretir.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
###########################################################################################

			
		
		

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats