ANA SAYFA


HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ

 
 
  
*Hayvanlarda sindirim sistemi:
 
Omurgasız hayvanlardan; süngerler hariç, tüm hayvanlarda sindirim sistemi bulunur.
 
Hayvanlarda; eksik ve tam (iki ucu açık) olmak üzere 2 çeşit sindirim sistemi bulunur.
 
 
 
 
  
**Eksik sindirim sistemi:
 
Sölenter ve yassı solucanlarda görülür.
 
→Hem ağız hem de anüs görevi yapan, tek bir açıklık bulunur.
 
 
 
→Bağırsak görevi yapan, gastrovasküler boşluk bulunur.
 
→Bu sindirim sisteminde; hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim görülür.
 
→Besinler önce; hücre dışına salgılanan enzimlerle, gastrovasküler boşlukta kısmen sindirilir.
 
→Besinler daha sonra; fagositoz ve pinositoz ile hücre içine alınarak, lizozom organelinde sindirilir.
 
 
 
 
**Tam sindirim sistemi:
 
 
Sünger, sölenter ve yassı solucanlar hariç; tüm hayvanlarda görülür.
 
 
 
 
 
→Bu sindirim sisteminde, ağız ve anüs olmak üzere; iki açıklık bulunur.
 
Hücre dışı sindirim yapılır. (iç parazitler hariç)
 
 

 
***Toprak solucanında sindirim sistemi:
 
Toprak solucanının sindirim sistemi, bölümlere ayrılmıştır.
 
 
 
 
→Besinler kursakta geçici olarak depolanır ve yumuşatılır.
 
→Taşlıkta, mekanik sindirim gerçekleşir.
 
→Bağırsakta ise kimyasal sindirim gerçekleşir.
 
 
 
 
***Kuşlarda sindirim sistemi:
 
→Kuşlarda diş bulunmaz.
 
 
 
 
→Besinler kursakta geçici olarak depolanır ve yumuşatılır.
 
→Midede, kimyasal sindirim gerçekleşir.
 
→Taşlıkta, mekanik sindirim gerçekleşir.
 
→Bağırsakta tekrar kimyasal sindirim gerçekleşir.
 
→Sindirim atıkları, kloak ile dışarı atılır.
 
 
 
Not:
 
Kloak: balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda bulunur.
 
Kloak; üreme hücrelerini, boşaltım atıklarını ve sindirim atıklarını dışarı atar.
 
Otçul beslenen kuşların kör bağırsaklarında, selüloz sindiren bakteriler bulunur.
 
 
 
 
***Geviş getiren otçul memelilerde sindirim sistemi:
 
→İnek, manda, sığır, koyun, keçi, deve, geyik, antilop ve bizon bu gruba girer.
 
Bu canlılara çift toynaklılar da denir.
 
→Bu canlıların mideleri; işkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden olmak üzere 4 bölümden oluşmuştur.
 
 
 
 
 
 

 
 
→Besinler önce, ağızda çiğnenir.
 
→Daha sonra besinler, işkembe ve börkeneğe geçer.
 
Burada besinler mekanik sindirime uğrar ve selüloz sindiren bakteriler, selülozu kimyasal sindirir.
 
→Daha sonra besinler, tekrar ağıza gönderilir.
 
Ağızda besinler tekrar çiğnenir. (geviş getirme)
 
→Sonra besinler; tekrar yutur ve kırkbayıra geçer.
 
→Kırkbayırda mekanik sindirim gerçekleşir.
 
→Daha sonra besinler, şirdene geçer.
 
Şirdende, besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.
 
Ondan sonra besinler bağırsağa verilir.
 ***Geviş getirmeyen otçul memelilerde sindirim sistemi:
 
At, eşek ve zebra bu gruba girer.
 
Bu canlılara tek toynaklılar da denir.
 
→Bu canlıların  mideleri, tek bölmelidir.

→İnce bağırsakları ise çok uzundur.

→Selüloz sindirimi kör bağırsakta gerçekleşir.
 
 
 
Not:
 

 
 
→Otçulların azı dişleri çok gelişmiştir.
 
 
→Etçillerin ise köpek ve azı dişleri çok gelişmiştir.
 
→Bu canlıların azı dişlerinin uçlarında, sivri çıkıntılar bulunur.
 
 
 
 
 
 
 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 
 
 ###########################################################################################
 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats