ANA SAYFA


MİDENİN YAPISI VE MİDEDE SİNDİRİM

 

**Mide:
 
 
 
 
→Midenin yemek borusuna bağlandığı kısma kardia, ince bağırsağı bağlandığı kısma pilor denir.
 
Midenin yapısı da yemek borusunda olduğu gibi 3 tabakadan yapılmıştır.
 
Mukoza tabakasında mukus salgılayan goblet hücreleri ile mide bezleri bulunur.
 
→Düz kas tabakasında ise mekanik sindirimde görevli olan kaslar bulunur.
 
 
 
Midede sindirim (pH: 1-2):
 
→Besin maddeleri ağız, dil  ve mide girişindeki sinirleri uyarması sonucunda, midede bulunan bazı hücreler uyarılır
ve gastrin hormonu salgılamaya başlar
 
Gastrin hormunu, kanla taşınarak, mide bezlerini uyarır.
 
Mide bezleri mide özsuyu salgılamaya başlar.
 
Mide öz suyunun bileşiminde; mukus, HCl, pepsinojen ve süt çocuklarında lap (renin) enzimi bulunur.
 
Pepsinojen, midenin kendini sindirmesini önlemek için inaktif (zimojen) olarak salgılanır.
 
HCl asit, pepsinojeni, pepsine dönüştürerek aktifleştirir.
 
 
Pepsinojen ----------------> Pepsin
  (inaktif)             HCl         (aktif)
 
 
 
Pepsin, proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır.
 
Protein + H2O ------------------> Polipeptid (pepton)
                                Pepsin
 
 
Süt çocuklarında ise önce sütün proteinleri, lap enzimi ile çökeltirir.
Daha sonra pepsin enzimi ile kimyasal sindirim yapılır.
 
 
Süt proteinleri  ------------------------> Çökelmiş protein + H2O
(kazeinojen)        Lap enzimi               (kazein)
 


 
Not:
 
Lap enzimi, süt proteinlerini kimyasal olarak sindirmez.
 
Bu enzim sadece süt proteinlerinin çökelmesini (kümeleşmesini )sağlar.
 
 
 
Çökmüş proteinler pepsin enzimi tarafından sindirilir.
 
Çökelmiş protein -------------------> Polipeptid (pepton)
                                      Pepsin
 
 
Midede bulunan besin-enzim karışımına kimus denir.
 
 
 
 
 
 
 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 
 
 ###########################################################################################
 
 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats