ANA SAYFA


KARACİĞER LOPÇUĞUNUN YAPISI

 

 
 
*Karaciğer lopçuğunun yapısı:
 
 
 
 
 
→Karaciğer lopçuklarında, hepatosit adı verilen karaciğer hücreleri bulunur.
→Karaciğer hücreleri arasında, karaciğer sinüsleri bulunur.
→Sinüslerin etrafında; retikulo endotel hücreleri ve kupfer hücreleri bulunur.
 
→Retikulo-endotel hücreleri, embriyonik dönemde alyuvar üretir.
→Kupfer hücreleri ise yaşlanmış alyuvarları parçalar.
→Yaşlı alyuvarların parçalanması sonucunda, safra pigmentleri oluşur.
 


 
 
→Her bir lopçuğun merkezinde, merkez toplardamarı bulunur.
→Lopçuğun çevresinde ise lopçuk çevresi safra kanalı ile kapı toplardamarı ve karaciğer atardamarının kolları bulunur.
 
→Karaciğer hücrelerinde üretilen safra sıvısı, safra kanalcıkları ile toplanır ve lopçuk çevresi safra kanalına verilir.
→Oradan da, karaciğerin alt kısmında bulunan safra kesesine geçer ve depolanır.
 
→Karaciğer hücrelerinde üretilen diğer maddeler (amino asit, fibrinojen, üre,  CO2...) ise; sinüsler ile toplanarak,
    merkez toplardamarına verilir.
 
 
 
→Karaciğere iki damardan kan gelir.
 
 
 
→Bu damarlardan biri karaciğer atardamarı olup; aort atardamarından temiz kan getirir.
 
→Diğeri ise kapı toplardamarı olup; dalak ve sindirim sisteminden (mide, bağırsak ve pankreas) kan getirir.
 
 
→Karaciğerden bir damar ise kan götürür.
→Bu damar karaciğer üstü toplardamarı olup; karaciğerden aldığı kanı, alt ana toplar damara verir.
 
 
Not:
 
Tokluk anında glikoz oranı:  Kapı toplar  >  Karaciğer üstü toplar  > Karaciğer atar
 
Açlık anında glikoz oranı:   Karaciğer üstü toplar  > Karaciğer atar  > Kapı toplar
 
 
 
 
  
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats