ANA SAYFA


İNCE BAĞIRSAĞIN YAPISI VE İNCE BAĞIRSAKTA SİNDİRİM
 
 

 
 
 

**İnce bağırsak:
 
→Yaklaşık olarak 8 metre uzunluğunda ve 3 cm çapındadır.

→Bu organ içten dışa doğru; mukoza, düz kas ve bağ doku olmak üzere 3 farklı tabakadan oluşmuştur.

→Mukoza tabakasında, sindirim enzimleri salgılayan bezler bulunur.
 
→Düz kas tabakasındaki kaslar, peristaltik hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.

 
 
→İnce bağırsak; 12 parmak, boş ve kıvrımlı bağırsak olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 

 
 
→İnce bağırsağın ilk 25 cm' lik kısmına 12 parmak bağırsağı denir.
 
→Bu organa, karaciğer ve pankreas salgılarını boşaltır.


 
 

→Karaciğer, ürettiği safra salgısını koledok kanalı ile12 parmak bağırsağının vater kabarcığına boşaltır.
 
Karaciğer ---> Safra salgısı ---> Safra kesesi ---> Koledok kanalı ---> Vater kabarcığı ---> 12 parmak b.
 
 
 
→Pankreas, ürettiği pankreas öz suyunu virsung kanalı ile 12 parmak bağırsağının vater kabarcığına boşaltır.
 
Pankreas ---> Pankreas öz suyu ---> Virsung kanalı ---> Vater kabarcığı ---> 12 parmak b.
 


→Besinler 12 parmak bağırsağına geldiğinde, bu organda bulunan bazı hücreler sekretin ve kolesistokinin
    hormonları salgılamaya başlar.


→Bu hormonlar, kan ile taşınarak karaciğer ve pankreası uyarır.

 
→Karaciğer, sekretin hormonu etkisiyle safra sıvısı üretip-salgılamaya başlar.  

→Pankreas, bu hormonun etkisiyle bikarbonat (HCO3) iyonları salgılamaya başlar.


→Karaciğerde bulunan safra kesesi, kolesistokinin hormonu etkisiyle kasılır ve depoladığı safra özsuyunu
    salgılamaya başlar.

→Pankreas, bu hormonun etkisiyle 
sindirim enzimleri salgılamaya başlar.  

→Safra öz suyunun bileşiminde; bikarbonat iyonları,  pigment maddeleri, yağ asitleri, kolesterol, bilirubin
    ve safra tuzları bulunur.
 
 →Pankreas öz suyunun bileşiminde; bikarbonat iyonları ile lipaz, amilaz, nükleaz, tripsinojen ve kimotripsinojen 
    enzimleri bulunur.


→Safra sıvısı ve pankreas öz suyunda bulunan bikarbonat iyonları, ince bağırsak ortamının bazikleşmesini
   
sağlar.


→İnce bağırsakta bulunan besin, enzim karışımına kilus adı verilir.Not: Açlık durumunda 12 parmak bağırsağı hücreleri, enterogastrin hormonu salgılar. Bu hormon, mide bezlerini
         uyararak onların salgı üretmesini durdurur. Aynı zamanda, bu hormon etkisiyle mide hareketleri
yavaşlar.
 


 
*İnce bağırsakta sindirim (pH 7- 8):
 
 
→Safra sıvısı, yağları mekanik olarak sindirir.
 
 
 
 
 
 
→Pankreastan salgılanan sindirim enzimleri; karbonhidrat, yağ ve proteinleri kimyasal olarak sindirir.
 
 
   Yağ + 3H2O --------------------> 3 yağ asidi + Gliserol
                                Lipaz
 
 
Nişasta (Destrin) -----------------> Maltoz
                                     Amilaz
 
 
 
→Tripsinojen ve kimotripsinojen inaktif (zimojen) olarak salgılanır.
 
 
→12 parmak bağırsağı hücrelerinden salgılanan enterokinaz enzimi, tripsinojeni tripsine dönüştürerek aktifleştirir.
 
 
Tripsinojen ------------------------->  Tripsin
   (inaktif)           Enterokinaz        (aktif)
 


→Tripsin, polipeptidlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlar.
 
 
Polipeptid + H2O -------------------> Dipeptid
                                     Tripsin


→Tripsin aynı zamanda, kimotripsinojeni kimotripsine dönüştürerek aktifleştirir.

 
   Kimotripsinojen -------------------------> Kimotripsin
           (inaktif)                   Tripsin                 (aktif)
 
 
→Kimotripsin, polipeptidlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlar.

 
Polipeptid + H2O -----------------------> Dipeptid
                                    Kimotripsin
 
 

→Nükleazlar (DNAaz ve RNAaz), nükleik asitlerin sindirilmesini sağlar.
 
 
DNA + (n-2)H2O ----------------------> n(Nükleotid)
                                     DNAaz
 
RNA + (n-1)H2O ----------------------> n(Nükleotid)
                                     RNAaz
 →İnce bağırsak hücreleri, ince bağırsak özsuyu salgılar.
 
→İnce bağırsak özsuyunun bileşiminde; erepsin, maltaz, sakkaraz (sükraz), ve laktaz enzimleri bulunur.
 
 
Dipeptid + H2O -------------------------> Aminoasit + Aminoasit
                                      Erepsin
 
Maltoz + H2O ---------------------------> Glikoz + Glikoz
                                      Maltaz
 
 
Sakkaroz + H2O -----------------------> Glikoz + Früktoz
                                    Sakkaraz
 
 
Laktoz + H2O ---------------------------> Glikoz + Galaktoz
                                     Laktaz
 
 
 
→İnce bağırsakta, besinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır.
 

→Sindirilmiş besinler, ince bağırsak hücreleri tarafından emildikten sonra; kan ve lenf kılcallarına verilir.
 

→İnce bağırsak iç yüzeyini örten hücreler, bağırsak boşluğuna doğru villus adı verilen uzantıları oluşturur. 

→Villusları oluşturan her bir hücrenin de mikrovillus adı verilen, hücre zarından oluşmuş uzantıları bulunur.

→Villus ve mikrovilluslar ince bağırsağın emilim yüzeyinin 
artmasını sağlar. (550 m2 kadar yüzey oluşur)

→İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde kör bağırsak (çekum) bulunur. 


 

**Kalın bağırsak:

→Yaklaşık olarak 2 metre uzunluğunda ve 7 cm çapındadır.

Villus yapısı bulunmaz.

→Mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşmez.

→Bu organda su ve minerallerin emilimi gerçekleşir.


→Aynı zamanda sindirilmemiş besinler geçici olarak depolanır.
 

→Kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezleyen yararlı bakteriler bulunur.

Bu bakterilerin sentezlediği vitaminler, kalınbağırsak hücreleri tarafından emilerek kana verilir.

 
 

**Anüs:

→Sindirilmemiş besinlerin ve sindirim atıklarının dışarı atılmasını sağlar. 


enlightenedKaraciğer ve Pankreas

enlightenedBesinlerin kan ve lenf sıvısı ile taşınması


 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN
 

 ###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats