ANA SAYFA


HÜCRE İÇİ VE HÜCRE DIŞI SİNDİRİM
 
  
 
 
***Kimyasal sindirim çeşitleri:
 
→Sindirim, gerçekleşme yerine göre; hücre içi ve hücre dışı sindirim olmak üzere ikiye ayrılır.
  
 
 
 
►Hücre içi sindirim: 
 
→Besinlerin, hücre içine alındıktan sonra; enzimler ile yapıtaşlarına parçalanmasına hücre içi sindirim denir.
 
Hücre içi sindirim: bazı protista üyelerinde ( amip, öglena, paramesyum…), süngerlerde, sölenterlerde,
    yassı solucanlarda, makrofaj ve akyuvar hücrelerinde görülür.
 
Bu canlılarda, hücre içi sindirimden sorumlu olan; lizozom organeli bulunur.
 
 
 
 
Not:
 
Bütün canlılar,  hücre içinde depoladıkları besinleri (glikojen, nişasta, yağ…)  hücre içinde sindirir.
 
 
 
Amipte hücre içi sindirim:
 
 
→Amip önce, yalancı ayak oluşturarak besinin etrafını sarar.
 
 
 
 
 
 
→Daha sonra besinin etrafını, hücre zarı ile kuşatır.
 
 
 
 
 
→Hücre zarı kopar ve besin, besin kofulu içinde hücre içine alınır.
 
 
 
 
 
→Besin kofulu lizozom ile birleşir ve sindirim kofulu adını alır.
 
 
 
 
 
→Besin, sindirim kofulunda sindirilir ve monomer maddeler sitoplazmaya geçer.
 
 
 
Monomer maddeler, hücredeki yaşamsal olaylarda kullanılır.
 


 
►Hücre dışı sindirim: 
 
→Besinlerin, hücre dışına salgılanan enzimler yardımıyla; hücre dışında sindirilmesine, hücre dışı sindirim denir.
 
Hücre dışı sindirim; saprofit canlılarda, böcekçil bitkilerde ve süngerler haricindeki hayvanlarda görülür.
                                                                                                                                    (iç parazit hayvanlar hariç) 
 
 
 
Saprofit bakterilerde hücre dışı sindirim:
 
 
→Bakteri, hücre dışına ekzositoz ile sindirim enzimlerini salgılar.
 
 
 

 
 
→Büyük besin molekülünü, hücre dışında sindirir.
 
 

 
 
→Besin monomerlerini, hücre içine alır ve hücredeki yaşamsal olaylarda kullanır.
 
   
 
 
 
Böcekçil bitkilerde hücre dışı sindirim:
 
 
 
 
 
 
→Böcekçil bitki öncelikle, nasti hareketi ile böceği yakalar.
 
 
 
 
→Daha sonra, hücre dışına ekzositoz ile sindirim enzimlerini salgılar.
→Böceği hücre dışında sindirir.
Aminoasitleri, hücre içine alır.
→Ribozomda kendi şifresine uygun protein sentezler.
 
→Kapan yaprak, tekrar açılır.
 
 
 
 
Not:
 
 →Böcekçil bitkiler, azot oranı az olan bataklıklarda yaşar.
 
→Kökleri ile yeteri kadar azot alamadığından; sadece azot ihtiyacını yakaladıkları böceklerin, amino asitlerinden karşılar.
 
→Böceklerden glikoz, yağ asidi ve vitamin almaz.
Fotosentez yaparak, kendi besinini kendisi üretir.
 
 
 
 
  

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 
 
 ###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats