ANA SAYFA


PROTEİN SENTEZİNİN MEKANİZMASI

 
 
 
Protein sentezi mekanizması:
 
→DNA molekülü, iki polinükleotid iplikten oluşmuştur.

→Bunlardan, protein sentezi için gerekli olan şifreyi veren ipliğe
anlamlı iplik denir.

→Anlamlı ipliğin eşleniği olan, diğer ipliğe de
 tamamlayıcı iplik denir.

 
 
→Anlamlı iplik üzerinde bulunan ve 3 nükleotidten oluşmuş
şifreye KOD adı verilir.

 
→Bir KOD, bir aminoasit molekülünü şifreler.
 
→DNA molekülünde 4 çeşit nükleotid bulunduğundan;
 
 
 
 
→Canlılarda 20 çeşit aminoasit bulunduğundan; bazı
aminoasitler birden fazla KOD tarafından şifrelenir.
 
 
Genetik kodun sözlüğü:


 
 
→DNA’nın anlamlı ipliğinden mRNA sentezlendiğinde; mRNA’da
bulunan ve KOD’ un eşleniği olan üçlü şifreye

KODON adı verilir.

 
 
 →mRNA molekülünde 4 çeşit nükleotid bulunduğundan;
 
 
 
 
 
Bunlardan birinci kodon AUG olup; metionin amino asidini
şifreler ve protein sentezini başlatır.

Buna başlangıç KODON’ u denir.
 
→3 tane de durdurucu (stop) KODON bulunur.
 
Bu kodonlar; UAA, UGA ve UAG olup, aminoasit şifrelemez
ve protein sentezini bitirir.

 
Her mRNA’nın sonunda sadece bir tane stop kodonu bulunur.
 
 
Not:

→Bir mRNA’da aynı anda en fazla 62 çeşit KODON bulunur.
 
→Çünkü bir mRNA' da, durdurucu KODON' lardan
sadece 1 tanesi kullanılır. 
→Her tRNA üzerinde mRNA da bulunan kodonların
eşleniği bulunur.

 
Buna antikodon adı verilir.
 
 
 
→Tüm canlılarda 61 çeşit antikodon vardır.
 
→Çünkü durdurucu KODON' lar aminoasit şifrelemediğinden;
bunların antikodonu bulunmaz.


Her tRNA üzerinde sadece 1 çeşit antikodon bulunur.

 
Tüm canlılarda 61 çeşit tRNA vardır.
 
 
 
 
web stats