ANA SAYFA


PROTEİN SENTEZİNİN AŞAMALARI

 
 
 

1. DNA' da, protein sentezi için şifre veren gendeki hidrojen bağları
kopar ve iki zincir birbirinden ayrılır.

2. DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA sentezlenir.

→Bu olaya transkripsiyon (yazılma) adı verilir. 
(Transkripsiyon sırasında; kod ile kodon arasında, geçici 
hidrojen bağları 
kurulur.)

→Böylece DNA'nın anlamlı ipliği üzerindeki şifre, mRNA’ ya
yazılmış olur.3. Şifreyi alan mRNA, çekirdek dışına çıkarak sitoplazmaya geçer
ve ribozomun küçük alt birimine bağlanır.

4. Ribozomun büyük alt birimi, küçük alt birime bağlanır ve
böylece ribozom aktifleşir.

5. Sitoplazmadaki aminoasitler, ATP ile aktifleşir.

Amino asit + ATP  ------------> Amino asit~AMP + 2P6. tRNA’ lar, sitoplazmadaki aminoasitleri bağlar.

tRNA + Amino asit~AMP -------> tRNA~Amino asit   + AMP

7. Ribozomun büyük alt birimine, kodon-antikodon uyumuna
bağlı olarak; aynı anda 2 tRNA molekülü bağlanır.
(Kodon ile antikodon arasında geçici hidrojen bağları kurulur.)8. Ribozomda iki amino asit arasında peptid bağı kurulur.
→Bu olaya translasyon (okunma) denir.9. mRNA zinciri hareket eder ve amino asidi bağlanan
birinci tRNA serbest kalır ve bunun yerine aminoasit taşıyan
yeni
bir tRNA bağlanır.


10. Amino asitler arasıda peptid bağı kurulur.→Bu olaylar durdurucu kodon gelene kadar sürekli tekrarlanır.


11. Durdurucu kodon geldiğinde, protein sentezi tamamlanır
ve ribozomun alt birimleri birbirinden ayrılır. nAminoasit -------> Protein + n-1(H2O)
Polizom (poliribozom):

Bir mRNA molekülünün, aynı anda birden fazla ribozoma
bağlanmasına polizom denir.
→Böylece aynı proteinden, kısa sürede çok miktarda üretilmiş olur.

   
 
 
  
 
web stats