ANA SAYFA


PROTEİN SENTEZİNİN AŞAMALARI

 
 
 
*Protein sentezinin aşamaları:
 
DNA' da, protein sentezi için şifre veren gendeki hidrojen bağları kopar ve iki zincir birbirinden ayrılır.
 
→DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA sentezlenir.
Bu olaya transkripsiyon (yazılma) adı verilir.
Böylece anlamlı iplik üzerindeki şifre, mRNA’ ya yazılmış olur.
Transkripsiyon sırasında; kod ile kodon arasında, geçici hidrojen bağları kurulur. 

→ Şifreyi alan mRNA, çekirdek dışına çıkarak sitoplazmaya geçer ve ribozomun küçük alt birimine bağlanır.
 
 
 

 
Ribozomun büyük alt birimi, küçük alt birime bağlanır ve ribozom aktifleşir.

→Sitoplazmadaki aminoasitler, ATP ile aktifleşir.
 
Amino asit + ATP  -------------------> Amino asit ~AMP + 2P
 
 
 
→tRNA’ lar, sitoplazmadaki aminoasitleri bağlar.
 
tRNA + Amino asit ~AMP ---------> tRNA~Amino asit   + AMP
  
→Ribozomun büyük alt birimine, kodon-antikodon uyumuna bağlı olarak; aynı anda 2 tRNA molekülü bağlanır.
Kodon ile antikodon arasında geçici hidrojen bağları kurulur.
 
 
 
 
 
→Ribozomda iki amino asit arasında peptid bağı kurulur.
Bu olaya translasyon (okunma) denir.
 
 
mRNA zinciri hareket eder ve amino asidi bağlanan birinci tRNA serbest kalır  ve bunun yerine yeni bir tRNA bağlanır.
→Amino asitler arasıda tekrar peptid bağı kurulur.


 
 
→Bu olaylar durdururcu kodon gelene kadar sürekli tekrarlanır.
→Durdurucu kodon geldiğinde, protein sentezi tamamlanır ve ribozomun alt birimleri birbirinden ayrılır.

                             nAminoasit  -----------------> Protein + n-1(H2O)
 

 


 
*Polizom (poliribozom):
 
Bir mRNA molekülünün, aynı anda birden fazla ribozoma bağlanmasına polizom denir.
Böylece aynı proteinden, kısa sürede çok miktarda üretilmiş olur.
 
 
 
 
 
 
 
enlightenedProtein sentezi hesaplama soruları
 
  
 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 
 
###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats