ANA SAYFA


PROTEİN SENTEZİNİN AŞAMALARI

 
 
 
   
 
*Protein sentezinin aşamaları:

DNA' da, protein sentezi için şifre veren gendeki hidrojen bağları kopar ve iki zincir birbirinden ayrılır.→DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA sentezlenir.

→Bu olaya transkripsiyon (yazılma) adı verilir. (Transkripsiyon sırasında; kod ile kodon arasında, geçici
    
hidrojen bağları 
kurulur.)→Böylece anlamlı iplik üzerindeki şifre, mRNA’ ya yazılmış olur.

→Şifreyi alan mRNA, çekirdek dışına çıkarak sitoplazmaya geçer ve ribozomun küçük alt birimine bağlanır.
Ribozomun büyük alt birimi, küçük alt birime bağlanır ve ribozom aktifleşir.→Sitoplazmadaki aminoasitler, ATP ile aktifleşir.

Amino asit + ATP  -------------------> Amino asit~AMP + 2P


→tRNA’ lar, sitoplazmadaki aminoasitleri bağlar.

tRNA + Amino asit~AMP -------> tRNA~Amino asit   + AMP
→Ribozomun büyük alt birimine, kodon-antikodon uyumuna bağlı olarak; aynı anda 2 tRNA
   
molekülü bağlanır. (Kodon ile antikodon arasında geçici hidrojen bağları kurulur.)→Ribozomda iki amino asit arasında peptid bağı kurulur.

→Bu olaya translasyon (okunma) denir.mRNA zinciri hareket eder ve amino asidi bağlanan birinci tRNA serbest kalır  ve bunun yerine yeni
  
bir tRNA bağlanır.

→Amino asitler arasıda peptid bağı kurulur.
→Bu olaylar durdurucu kodon gelene kadar sürekli tekrarlanır.

→Durdurucu kodon geldiğinde, protein sentezi tamamlanır ve ribozomun alt birimleri birbirinden ayrılır.
                                    nAminoasit  -----------------> Protein + n-1(H2O)

*Polizom (poliribozom):

Bir mRNA molekülünün, aynı anda birden fazla ribozoma bağlanmasına polizom denir.

→Böylece aynı proteinden, kısa sürede çok miktarda üretilmiş olur. 
 
 
enlightenedProtein sentezi hesaplama soruları
 
  
 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 
 
########################################################################################### www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats