ANA SAYFA


LENF DOLAŞIM SİSTEMİ
 
  
 
 
Lenf dolaşım sistemi; lenf sıvısı, lenf damarları, lenf düğümleri, dalak
ve timus bezi olmak üzere beş kısımdan 
oluşur.
 
 
 
 
1. Lenf sıvısı:
 
→Beyaz renklidir.
 
→Bileşiminde; su, glikoz, amino asit, yağ asidi, gliserol, vitaminler,
mineraller, üre, NH3, antikorlar ve akyuvarlar
 bulunur.
 
 
Not: Lenf sıvısında; alyuvar, kan pulcukları, albümin, globulin,
fibrinojen ve protombin bulunmaz.
 
→Lenf sıvısında solunum gazları (O2 ve CO2) taşınmaz.
 
 
 
 
2. Lenf damarları:
 
→Lenf damarları; lenf kılcalları ve lenf toplar damarlarından oluşur.
 
→Atar damar bulunmaz.
 
 
 
 
a. Lenf kılcalları:
 
→Lenf kılcalları, tek tabakalı yassı epitelden oluşmuştur.
 
→Bunların geçirgenlikleri kan kılcallarından fazladır.
 
→Lenf kılcallarında, kan kılcallarından farklı olarak; sadece doku
sıvısından kılcaldamara doğru, tek yönlü 
madde geçişi olur.
(sadece emilim olur)
 
→Lenf kılcallarının bir ucu kapalı olup, doku sıvısının içine
kadar uzanmıştır. 
Diğer ucu ise açık olup, lenf toplardamarına
bağlıdır.
 
 
 
b. Lenf toplar damarları:
 
→Lenf toplar damarlarının yapısı, kan toplar damarlarına benzer.
 
→Bunların yapısında düz kas ve lenf sıvısının tek yönde akmasını
sağlayan kapakçıklar bulunur.
 
 
 
 
3. Lenf düğümleri:
 
→Lenf düğümleri yumru şeklinde olup, lenf damarlarının birleştiği
yerlerde bulunur.

 
→İnsan vücunda yaklaşık olarak 500-600 lenf düğümü vardır.
 
Bademcikler en iyi bilinen lenf düğümleridir.
 
Lenf düğümlerinin görevi:
 
→Akyuvar üretir. (T-lenfosit)
 
→Lenf sıvısı üretir.
 
→Lenf sıvısını süzerek mikropları yakalar.
 
→İçindeki akyuvarlar ile mikropları yok eder.
 

 
4. Dalak:
 
→Lenf sıvısı üretir.
 
→Lenf sıvısını süzerek mikropları yakalar.
 
→İçindeki akyuvarlar ile mikropları yok eder.
 
→Yaşlanmış kan hücrelerini parçalar.
 
 
Not:
 
→Dalak embriyonik dönemde kan üretir.
 
 
 
 
5. Timus bezi:
 
→T-lenfositlerin olgunlaşmasını sağlar.
 
→Lenf sıvısı üretir.
 
→İçindeki akyuvarlar ile mikropları yok eder.
 
→Lenf sisteminin çalışmasını düzenleyen timuzin hormonu üretir.
 

 
Lenf sisteminin görevleri:
 
→Bileşimindeki akyuvar ve antikorlar ile bağışıklığı sağlar.
 
→İnce bağırsaktan emilen; yağ asidi, gliserol ve ADEK 
vitaminlerinin dolaşım sistemine taşınmasını sağlar.
 
→Dokularda biriken doku sıvısının fazlasını alır ve bunu
dolaşım sistemine taşır.
 
→Böylece dokularda ödem oluşmasını engeller.
 
 
Not:
 
Dokularda ödem oluşmasının nedenleri:
 
→Lenf damarlarının tıkanması
 
→Kan basıncının aşırı artması
 
→Kanın osmotik basıncının aşırı azalması
 
→Doku sıvısı osmotik basıncının aşırı artması
 
→Kandaki aldosteron hormonunun aşırı artması
 
→Yaralanma, kemik kırıkları, doku zedelenmesi ve
zehirli hayvan sokmaları.

 
 
 


web stats