ANA SAYFA


KAS VE SİNİR DOKU

 
 
 
 
**Kas doku:
 
→Kaslar, aldıkları uyartılara kasılma ve gevşeme şeklinde tepki verirler.
 
→Kas hücrelerinin zarına sarkolemma, sitoplazmasına sarkoplazma ve endoplazmik retikulumuna 
    sarkoplazmik retikulum adı verilir.
 
→Kas hücrelerinde kasılma ve gevşemeden sorumlu olan miyofibril adı verilen proteinler bulunur.
 
→Bunlardan ince ve uzun olanına aktin, kalın ve kısa olanına miyozin denir.
 
→Aktin ve miyozin iplikleri, çizgili kaslarda ve kalp kasında sarkomer yapısı içinde bulunur.
 
 
 
Sarkomerin yapısı:
 
 
 
 
 

→Sarkomer, iki Z çizgisi arasında bulunur.
 
→İki aktin arasına H bandı denir.
 
→Miyozin ipliğinin boyuna A bandı denir.
 
→İki miyozin arasına I bandı denir.


 

→Kaslar; çizgili, düz ve kalp kası olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
  

 
 

***Çizgili kas (iskelet kası):

 

→İskelette bulunur.

→Kırmızı renklidir.

→Silindir şeklindedir.

 

 

→Çok çekirdeklidir.
→Çekirdekler hücre zarına yakın bir yerde bulunur.
→Hücreler arasındaki zarlar erimiş olduğundan; hücrelerin sınırları belli değildir.
→Bölünme yeteneğini kaybetmiştir.
→Kasa kırmızı rengini veren miyoglobin taşır.
→Üzerinde enine çizgiler bulunur. (bantlıdır)
→İstemli çalışır.
→Hızlı kasılır.
→Çabuk yorulur.
→Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum  yapar.
 

***Düz kas:
 
→Yemek borusu, mide, bağırsak, atardamar, toplardamar, idrar kesesi ve soluk borusunda bulunur.
→Beyaz renklidir.
→Mekik (iğ) şeklindedir.
 
 
→Tek çekirdeklidir.
→Çekirdek ortada bulunur
→İstemsiz çalışır. (otonom)
→Bantsızdır. (sarkomer yoktur)
→Yavaş kasılır.
Yorulmaz.
→Sadece oksijenli solunum yaparlar.  

***Kalp kası:
 
→Kalpte bulunur.
→Kırmızı renklidir.
→Silindir şeklindedir.
 
 
→Kalbe şeklini verebilmek için yer yer dallanmıştır.
Bir veya iki çekirdeklidir.
→Çekirdek ortada bulunur.
→Kalp kası hücreleri arasında ara diskler bulunur.
→Bölünme yeteneğini kaybetmiştir.
→Kasa kırmızı rengini veren miyoglobin taşır.
→Üzerinde enine çizgiler bulunur.
→İstemsiz çalışır.
→Ritmik çalışır ve yorulmaz.
→Sadece oksijenli solunum yapar. 

**Sinir doku:
  
→Sinir doku, nöron adı verilen sinir hücreleri ile bunlara desteklik sağlayan ve beslenmesinde görev alan
   nöroglia adı verilen hücrelerden oluşmuştur.
 
→Sinir hücreleri sentrozomlarını kaybettiklerinden ve aşırı faklılaştıklarından dolayı, bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir.
 
 
 
 

→Sinir hücrelerinin gövdelerinden çıkan uzantılardan, kısa olanlarına dentrit; uzun olanına ise akson denir.
→Dentritler genellikle çok sayıda olmalarına karşın, akson sadece bir tanedir.
 
→Dentritler, uyartıları alır ve aksonlara iletir.
→Aksonlar ise aldıkları uyartıları başka bir sinir hücresine ya da efektör organlara (kas, bez) iletirler.
 
 
 
Bazı sinir hücrelerinin aksonları etrafında, schwan hücreleri bulunur.
→Schwan hücreleri, lipoprotein yapılı bir madde salgılar ve sinir hücrelerinin aksonlarını yalıtan bir tabaka oluşturur.
→Bu tabakaya miyelin kılıf denir.
 
→Miyelin kılıf, uyartıların daha hızlı taşınmasını sağlar.
→Miyelin kılıf bulunan nöronlarda, uyartılar; 120 m/s hızla taşınır.
→Miyelin kılıf bulunmayan nöronlarda ise uyartılar; 10 m/s hızla taşınır.
 
→İki schwan hücresi arasında kalan bölgeye, ranviyer boğumu denir.
→Ranviyer boğumlarında, miyelin kılıf bulunmaz.
→Bu nedenle boğumlarda, taşıma hızı düşer.
 
→İki sinir hücresi arasındaki bağlantı bölgesine, sinaps denir.
 
 
 
→Sinapslarda sinir hücreleri birbirine temas etmezler.
→İki sinir hücresi arasında sinaps boşluğu bulunur.
→Sinapslarda uyartıların taşıma hızı düşer.


 

*Sinir hücresi çeşitleri: 
 
→Sinir hücreleri görevlerine göre; duyu, ara ve motor nöronlar olmak üzere 3 kısımda incelenir.
 
 
 
 
***Duyu nöron:
 
→Duyu organlarından aldıkları uyartıları, merkezi sinir sistemine (beyin ve omurlik) taşır.
 
 
 
***Ara nöron:
 
→Merkezi sinir sisteminde bulunur.
→Gelen uyartıları değerlendirir ve bu uyartılara kaşı tepki oluşturur.
→Bu nöronlar aynı zamanda, ruhsal faaliyetleri ve iç organların çalışmasını düzenler.

 
 
***Motor nöron:
 
→Merkezi sinir sisteminden aldıkları uyartıları, efektör organlara (kas, bez) taşır. 

 


 

 
##########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats