ANA SAYFA


KANIN MADDE MİKTARININ AYARLANMASI
 
 
 
*Kanın osmotik basıncının ayarlanması:
 
 
Kanın osmotik basıncı, normal değerin üzerine çıkarsa;
 
→Hipotalamustaki, osmoreseptörler uyarılır.
→Hipotalamus, hipofiz bezini uyarır.
→Hipofiz bezi, ADH hormonu salgılar.
→ADH hormonu, kanla taşınır ve böbrek nefronlarını uyarır.
→Nefronlar, suyu geri emerek kana verir.
→Kanın osmotik basıncı normale döndüğünde, ADH salgısı kesilir.
 
 
Not:
 
→ADH hormonu eksikliğinde; şekersiz şeker hastalığı oluşur.
→Böbreklerden yeterince su geri emilemediğinden; bu hastalar bol miktarda idrar atar.
 
 
 
*Kanın tuz miktarının ayarlanması:
 
 
Kandaki tuz oranı normalin altına düşerse;
 
→Hipotalamus, hipofiz bezini uyarır.
→Hipofiz bezi, ACTH hormonu salgılar.
→ACTH hormonu, kanla taşınır ve böbrek üstü bezlerini uyarır.
→Böbrek üstü bezleri, aldosteron hormonu salgılar.
→Bu hormon, böbrek nefronlarını uyarır.
→Nefronlarda, Na+ ve Cl- geri emilir. K+ ise dışarı atılır.
→Kanın tuz oranı, normale döndüğünde; aldosteron salgısı kesilir.
 


 
*Kanın pH’ ının ayarlanması:
 
→Kanın ph’ ı ortalama olarak: 7, 4’ tür.
 
Kanın pH’ ı normalin altına düşerse;
 
H+ iyonları, salgılama ile böbreklerden dışarı atılır.
HCO3-  iyonları, aktif taşıma ile geri emilir.
 
→Kanda;
 
                    H+  +  HCO3-  ------------> H2CO3
 
                                                                                      tepkimesi gerçekleşir.
 
 
→Kanın pH’ ı normale döner.
 
 
Kanın pH’ ı normal değerin  üzerine yükselirse;
 
→HCO3- iyonları, salgılama ile böbreklerden dışarı atılır.
→H+ iyonları, aktif taşıma ile geri emilir.
 
→Kandaki H iyonlarının, miktarı arttığından; kanın pH’ normale döner.
 
 
 
 
 
##########################################################################################
 

 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats