ANA SAYFA


SOY AĞAÇLARI SORULARI 2
 
 
 
Örnek 6:  Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin, kan grubu
 fenotipleri verilmiştir.

Buna göre; soy ağacındaki hangi bireylerin, 0 kan gruplu
 
olma ihtimali yoktur?
 
 
 
 
Çözümü:
 
 
ve 2 nolu bireylerin anneleri A0,  babaları ise B0
 
kan gruplu olabilir.
 
 
 
→Böyle bir durumda; 1 ve 2 nolu bireylerin 0 kan gruplu
 
olma ihtimalleri vardır.
 
ve nolu bireylerin, 0 kan gruplu olma ihtimalleri yoktur.
 
→Çünkü ve nolu bireylerin babaları, AB kan gruplu olduğundan
dolayı; kendilerinde de
 A ya da B geni bulunmak 
zorundadır.
 
 
 
 
Örnek 7: Aşağıdaki soy ağacında, bireylerin kan grubu
 
fenotipleri verilmiştir.
 
 
 
 
Buna göre; soy ağacındaki hangi birey ya da bireylerin kan grubu
 
genotipleri kesin olarak belirlenemez?
 
 
 
 
Çözümü:
 
 
 
11 nolu bireyin, kan grubu genotipi belirlenemez.  
 
→Bu bireyin genotipi; BB ya da BO olabilir.
 
 
 
Örnek 8: Aşağıdaki soy ağacında fenotipinde bir özelliği gösteren
bireyler
 taralı olarak verilmiştir.
 
 
Buna göre; soy ağacında taralı olarak verilen özellik hangisi
ya da hangileri olabilir?
 
 
 
a ) X kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter.
 
b ) X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter. 
 
 
 
Çözümü:
 
a ) X kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter olamaz.
 
 
 
 
Çünkü erkek çocukta bu özellik görüldüğünden, annede de
bu özelliğin görülmesi gerekirdi.
 
→Erkek çocuk; X kromozomunu annesinden, Y kromozomunu
ise babasından alır.
 
 
 
b) X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter olabilir.
 
 
 
→Anne bu karakter yönünden heterozigot genotipli ise erkek
 
çocukların yarısı 
çekinik, yarısı da baskın fenotipli olur.
 
 
 
Örnek 9: Aşağıdaki soy ağacında fenotipinde bir özelliği gösteren
bireyler 
taralı olarak verilmiştir.
 
 
Buna göre; soy ağacında taralı olarak verilen özellik hangisi
ya da hangileri olabilir?
 
 
a) Vücut kromozomu üzerinde (otozomal) baskın olarak
taşınan bir karakter.
 
b) Vücut kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter.
 
c ) X kromozomu üzerinde (gonozomal) baskın olarak
taşınan bir karakter.
 
d ) X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter. 
 
 
 
 
Çözümü:
 
 
a) Vücut kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter olabilir.
 
 
 
→Anne ve baba heterozigot baskın genotipli ise çocukların
bazıları 
baskın, bazıları da çekinik fenotipli olur.
 
 
 
 
b) Vücut kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter olamaz.
 
 
→Çünkü anne ve baba çekinik fenotipli olsaydı, bütün
çocuklarının da 
çekinik fenotipli olması gerekirdi.
 
 
 
 
c)  X kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter olabilir.
 
 
 
→Anne bu karakter yönünden heterozigot genotipli ise erkek
çocukların yarısı
çekinik, yarısı da baskın fenotipli olur.
 
 
 
 
d) X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter olamaz.
 
 
 
→Çünkü annenin fenotipinde bu özellik görüldüğünden, bütün
erkek çocuklarda da bu özelliğin görülmesi gerekirdi.
 
 
 
Örnek 10: Aşağıdaki soy ağacında fenotipinde bir özelliği 
gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
 
 
 
Buna göre; soy ağacında taralı olarak verilen özellik hangisi
ya da hangileri olabilir?
 
 
 
a) Vücut kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter.
 
b) Vücut kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter.
 
c ) X kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter.
 
d ) X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter. 
 
 
 
Çözümü:
 
a)
 
→Vücut kromozomları ile taşınan baskın bir karakter olabilir.
 
 
 
 
b)
 
→Vücut kromozomları ile taşınan çekinik bir karakter olabilir.
 
 
 
 
 
 
c)
 
→X kromozomu üzerinde baskın olarak taşınan bir karakter olabilir.
 
 
 
 
c)
 
→X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir karakter olamaz.
 
 
 
→Çünkü böyle bir durumda, 3 nolu birey bu özelliği
gösterdiğinden;bu bireyin taralı olarak
verilmesi gerekirdi.
 
→Aynı zamanda 1 nolu bireyin kızı, heterozigot baskın
olduğundan; bu bireyin taralı olarak
verilmemesi gerekirdi.
 
 
 
 


web stats