ANA SAYFA


POPULASYON GENETİĞİ

 

 *Populasyon genetiği: 
 
→Bir populasyonda bulunan bireylerin, sahip oldukları gen ve karakterlerin; o populasyonda bulunma
    frekanslarını (oranlarını) inceler.
 
 
 
**Gen havuzu:
 
→Bir populasyonda bulunan tüm genlerin toplamıdır. 
 
 
 
**Gen frekansı:
 
→Bir genin, bir populasyonun gen havuzunda bulunma oranıdır.
 
 
 
→Bir populasyondaki bireylerin; sahip oldukları gen ve karakterlerin frekansı, Hardy-Weinberg prensibi yardımıyla
    belirlenebilir.
 
 
 
Hardy-Weinberg prensibi:
 
→Bir populasyonda bulunan, baskın ve çekinik genlerin frekanslarına etki edecek bir kuvvet yoksa (mutasyon,
    izolasyon, göç...); o genlerin frekansı dölden döle sabit kalır.
 
 
→Bir populasyonda bulunan;
 
                                                  baskın genin frekansına: P
 
                                                  çekinik genin frekansına : q
 
                                                                                                     denir.
 
 
→Populasyonun gen havuzunda, her iki genin bulunma ihtimali %100 olduğundan; p + q = 1 olur. 
 
→Eşitliğin her iki tarafının karesini aldığımızda; o populasyondaki bireylerin sahip oldukları karakterlerin,
    frekanslarını bulmuş oluruz.
 
 
 
 
P2:   Homozigot baskın (AA) genotipli bireylerin frekansı
 
2pq: Heterozigot baskın (Aa) genotipli bireylerin frekansı
 
q2:   Homozigot çekinik (aa) genotipli bireylerin frekansı
 


 
Not:
 
 
 
 
→Bu etmenler gen frekanslarını değiştirdiğinden; evrimleşmeye yol açar.
 
 
 
 
Örnek:  1000 kişilik bir populasyonda 160 kişi kısa boyludur. Buna göre;
 
 
a) Heterozigot uzun boylu bireylerin sayısı kaçtır?
 
b) Çekinik gen taşıyan bireylerin frekansı kaçtır?
 
                                                  [ Uzun boy baskın (A),  kısa boy çekinik (a)  ]
 
 
 
Çözümü:
 
a)
 
Uzun boy gen frekansı: P
 
Kısa boy gen frekansı: q
 
 
 
Kısa boylu (aa) bireylerin frekansı: qolduğundan;
 
bulunur.
    
 
   P + q  = 1
 
 P + 0,4 = 1
 
          0,6         
                                   bulunur.
 
 
 
Heterozigot uzun boylu bireylerin frekansı: 2Pq  olduğundan;
 
       2 x 0,6 x 0,4 0,48   
                                                  bulunur.
 
 
→Populasyonun toplam sayısı: 1000 kişi olduğundan;
 
1000 x 0,48 = 480 kişi heterozigot uzun boyludur.
 
 
 
b) Çekinik gen taşıyan bireyler: Aa ve aa ' dır.
 
     Bu bireylerin frekansı: 2pq + q2   olduğundan;
 
→  (2 x 0,6 x 0,4) + (0,4)2
 
→  0,48 + 0,16 = 0,64 çekinik gen taşıyan bireylerin frekansıdır.
 
 
 
           
***Eksik baskınlık gösteren karakterlerin gen frekanslarının hesaplanması:
 
Eksik baskınlık gösteren karakterlerin, gen frekanslarının hesaplanmasında da Hardy-Weinberg prensibi kullanılır.
 
 
K ve B genleri eksik baskın ise;
 
 
K geni frekansı: P
 
B geni frekansı : q
 
 
 
 
 
P2:   KK genotipli bireylerin frekansı
 
2pq: KB genotipli bireylerin frekansı
 
q2:   BB genotipli bireylerin frekansı
 
 
 
 
Örnek:  4000 bireyden oluşan, bir aslan ağzı bitkisi populasyonunda 40 çiçek kırmızı renklidir. Buna göre;
 
 
a) Pembe renkli çiçeklerin sayısı kaçtır?
 
b) Kırmızı renk geni taşıyan çiçeklerin frekansı kaçtır?
 
                                                                                                  [ Kırmızı (K) ve beyaz (B) renkleri eksik baskın ]
 
 
Çözümü:
 
a)
 
 
Kırmızı renk geni (K) frekansı: P
 
Beyaz renk geni (B) frekansı : q
 
 
 
 
 
Kırmızı renkli çiçeklerin frekansı: P2   olduğundan;
 
bulunur.
 
 
    P  + q  = 1
 
   0,1 + q  = 1
 
             0,9   bulunur.
 
 
 
Pembe renkli çiçeklerin frekansı: 2Pq   olduğundan;
 
    2 x 0,1 x 0,9 0,18    bulunur.
 
 
→Populasyonda 4000 birey olduğundan;
 
 
    4000 x 0,18 = 720  çiçek pembe renklidir.
 
 
 
 
b) Kırmızı renk geni (K) taşıyan bireyler: KK ve KB ' dir.
 
 
Bu bireylerin frekansı: P2 2pq   olduğundan;
 
 
→ (0,1)2 + (2 x 0,1 x 0,9)
 
→ 0,01 + 0,18 = 0,19    geni taşıyan bireylerin frekansıdır.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats