ANA SAYFA


 KROMOZOMLARDA AYRILMAMA
 
 
 
Kromozomlarda ayrılmama: 
 
→Kromozomlarda ayrılmama; otozom ve gonozom kromozomlarında
ayrılmama olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
 
1. Otozomlarda ayrılmama:
 
Mayoz bölünmenin, anafaz I evresinde, 21. homolog kromozom
çiftinin ayrılmaması sonucunda oluşur.
 
Bunun sonucunda; (n - 1) ve (n +1) kromozom sayısına sahip olan,
üreme hücreleri
(gamet) oluşur.
 
(n +1) kromozomlu bir gametin, normal (n) bir gamet ile birleşmesi
sonucunda;
(2n + 1) kromozomlu bireyler oluşur.
 
Oluşan bu bireylere; down sendromu (mongolizm) denir.

Örnek:
 
 
Mongolizm (down sendromu):
 
Kısa boylu, kısa boyunlu, kilolu, çekik gözlü, kısır ve zeka özürlü bireylerdir.
 

 
2. Gonozomlarda ayrılmama:  
 
Gonozomlarda ayrılmama; dişi ve erkek gonozomlarında ayrılmama
olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
 
a. Dişi gonozomlarında ayrılmama:
 
Mayoz bölünmenin, anafaz I evresinde, X gonozomlarının
ayrılmaması sonucunda oluşur.
 
Bunun sonucunda; (n - 1) ve (n +1) kromozom sayısına sahip
olan üreme hücreleri
 oluşur.
 
Bu gametlerin, normal bir gamet ile birleşmesi sonucunda;
(2n - 1)
ve (2n + 1) kromozomlu bireyler oluşur.Örnek:
 
 
 
44 + X0 ----------> Turner dişi:
 
Kısa boylu, kalın boyunlu, genellikle kısır bireylerdir.
 
→Zeka düzeyleri genellikle normaldir.
 
Bazılarında zeka geriliği görülür.
 
 

 
44 + XXX --------> Süper dişi:
 
→Genellikle kısır bireylerdir.
 
Zeka geriliği görülür.
 
 
 
44 + XXY---------> Klenifelter erkek:
 
Zayıf, uzun boylu, kısır bireylerdir.
 
Zeka geriliği görülür.
 


 
b. Erkek gonozomlarında ayrılmama: 
 
→Mayoz bölünmenin anafaz II evresinde, Y kromozomunun
kardeş kromatidinin ayrılmaması sonucunda oluşur.
 
→Bunun sonucunda, 2 tane Y gonozomu taşıyan; (n+1) kromozomlu
bir 
sperm hücresi oluşur.
 
→Bu hücrenin, normal kromozom sayısına sahip bir yumurta ile
birleşmesi sonucunda;
(2n+1) kromozom 
sayısına sahip olan
bir erkek birey oluşur.


Örnek:

 
 
 
 
44 +XYY--------> Süper erkek:  
 
Uzun boylu ve gelişmiş vücutlu bireylerdir.
 
Zeka geriliği görülür.


 

 


web stats