ANA SAYFA


KONTROL ÇAPRAZLAMASI VE LETAL GENLER

 

 
*Kontrol çaprazlaması (geri çaprazlama):
 
→Genotipi bilinmeyen, baskın fenotipe sahip olan bir bireyin; genotipini öğrenmek için, homozigot resesif (aa)
    bir bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir.
 
 
 
 
 
→Yapılan kontrol çaprazlaması sonucunda, oluşan bireylerin hepsi baskın fenotipli çıkarsa; çaprazlamaya alınan
    birey homozigot baskın (AA) genotiplidir.
 
→Eğer, oluşan yavru bireylerden en az bir tanesi çekinik fenotipli çıkarsa; çaprazlamaya alınan birey 
    heterozigot baskın (Aa) genotiplidir.
 
 
 
Örnek: Uzun boylu, kahverengi gözlü  ve kıvırcık saçlı bir bireyin; genotipini öğrenmek için, hangi genotipe sahip olan
              bir birey ile kontrol çaprazlanması yapılması gereklidir?
 
                                                                                  [ Uzun boy (A), kahverengi göz (B) ve kıvırcık saç (C) genleri baskın ]
 
 
 
Çözümü: Kontrol çaprazlamasında kullanılacak olan bireyin genotipi: aabbcc olmalıdır.
 


 
*Letal genler:
 
→Letal genler öldürücü genlerdir.
 
→Bunlar mutasyon sonucunda oluşur ve homozigot durumunda bireylerin ölümüne yol açarlar.
 
→Bir populasyonun gen havuzunda letal genler varsa; bunların akraba evliliklerinde biraraya gelme ihtimali 
    daha fazla olduğundan; akraba evlilikleri sakıncalıdır.
 
→Letal genler genellikle çekinik olarak taşınır. 
 
→Bunlardan bazıları da baskın olarak taşınır.
 
 
 
Örnek: Farelerde sarı kıl rengi geni letal olup; homozigot sarı renkli fareler embriyonik dönemde gelişmeden
              ölmektedir. Sarı renkli iki fare çaprazlanıyor. Oluşan yavruların % kaçı sarı renkli olur?
 
                                                                     [ Sarı kıl geni baskın (A), Gri kıl geni çekinik (a) ]
 
 
AA: Gelişmez
 
Aa: Sarı fare
 
aa: Gri fare
 
 
 
 
→AA genotipli fareler gelişmediğinden; doğan yavruların: 2/3' ü sarı renklidir.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats