ANA SAYFA


ÇOK ALLELLİLİK
 
 
Çok allelilik:
 
→Canlılardaki bazı karakterlerin, ikiden fazla allel gen tarafından
kontrol edilmesine çok allelilik denir.

→Bir karakter, kaç tane allel genle kontrol edilirse edilsin; bir bireyde
bu allel genlerden en fazla iki tanesi 
aynı anda bulunur. 
 
→Çünkü bir birey, bu allel genlerden birini annesinden diğerini
ise babasından alır.
 
 
→Çok allelilikte oluşabilecek genotip çeşidi sayısı;
 
      formülü kullanılarak hesaplanır.
 
 
 
→Çok allelilik durumunda oluşabilecek fenotip çeşidi 
sayısı da şu şekilde hesaplanır:
 
→Genler arasında, eksik baskınlık ( ya da eş baskınlık) yoksa;
allel gen çeşidi kadar da fenotip çeşidi oluşur.
 
→Genler arasında, eksik baskınlık ( ya da eş baskınlık) varsa;
allel gen çeşidi kadar fenotip ve bunun üzerine,
 her eksik baskın
gen çifti için +1 fenotip eklenir.

 
 
 
 
 
Örnek 1: Bir canlı türünde, bir karakter 5 allel gen tarafından
kontrol edilmektedir. 
 
Bu genler arasındaki baskınlık derecesi: A1>A2>A3 >A4 >A5 ise;
 bu karakter ile ilgili kaç çeşit genotip ve fenotip 
oluşur. 
 
 
 
Çözümü: 
 
I. Yol:
 formülü kullanılarak hesaplanır.
 
 
→Bu karakter ile ilgili 5 çeşit allel gen bulunduğundan;
 
 
 
 
II. yol:
 
→Genotip çeşidi sayısı: allel genleri gösteren sayıların toplamına eşittir.
 
 
 
Bu genotipler: 
 
A1A1, A1A2, A1A3, A1A4, A1A5, 
A2A2, A2A3, A2A4, A2A5, 
A3A3, A3A4, A3A5,
A4A4, A4A5, 
A5A5
 
 
→Genler arasında eksik baskınlık ya da eş baskınlık
bulunmadığından; 5 çeşit fenotip oluşur.
(A1, A2, A3, A4, A5)
 


 
Örnek 2: Bir canlı türünde, bir karakter 4 allel gen tarafından
kontrol edilmektedir. 
 
 Bu genler arasındaki baskınlık derecesi: B1>B2>B3=B4 ise;
bu karakter ile ilgili kaç çeşit genotip ve fenotip 
oluşur.  
(B3 ve B4 arasında eksik baskınlık vardır)
 
 
 
Çözümü:
 
 
I. Yol:
 formülü kullanılarak hesaplanır.
 
 
→Bu karakter ile ilgili 4 çeşit allel gen bulunduğundan;
 
 
 
 
II. yol:
 
→Genotip çeşidi sayısı: allel genleri gösteren sayıların toplamına eşittir.
 
 
 
Bu genotipler:
B1B1, B1B2, B1B3, B1B4, 
B2B2, B2B3, B2B4, 
B3B3, 
B3B4, 
B4B4
 
 
→B3 ve B4 genleri arasında eksik basınlık olduğundan;
 4 + 1 = 5 çeşit fenotip oluşur.
(B1, B2, B3, B4, B3B4)


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


web stats