ANA SAYFA


ÇOK ALLELLİLİK
 
 
 
*Çok allelilik:
 
→Canlılardaki bazı karakterlerin, ikiden fazla allel gen tarafından kontrol edilmesine çok allelilik denir.
 
→Bir karakter, kaç tane allel genle kontrol edilirse edilsin; bir bireyde bu allel genlerden en fazla iki tanesi 
    aynı anda bulunur. 
 
Çünkü bir birey, bu allel genlerden birini annesinden diğerini ise babasından alır.
 
 
→Çok allelilikte oluşabilecek genotip çeşidi sayısı;
                                                                                             formülü kullanılarak hesaplanır.
 
 
 
→Çok allelilik durumunda oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı da şu şekilde hesaplanır:
 
→Genler arasında, eksik baskınlık ( ya da eş baskınlık) yoksa; allel gen çeşidi kadar da fenotip çeşidi oluşur.
 
→Genler arasında, eksik baskınlık ( ya da eş baskınlık) varsa; allel gen çeşidi kadar fenotip ve bunun üzerine,
    her eksik baskın gen çifti için +1 fenotip eklenir.
 
 

 
Örnek 1: Bir canlı türünde, bir karakter 5 allel gen tarafından kontrol edilmektedir. 
 
Bu genler arasındaki baskınlık derecesi: A1>A2>A3 >A4 >A5 ise; bu karakter ile ilgili kaç çeşit genotip ve fenotip
oluşur. 
 
 
 
Çözümü: 
 
I. Yol:
 formülü kullanılarak hesaplanır.
 
 
→Bu karakter ile ilgili 5 çeşit allel gen bulunduğundan;
 
 
 
 
II. yol:
 
→Genotip çeşidi sayısı: allel genleri gösteren sayıların toplamına eşittir.
 
 
 
 
Bu genotipler: 
 
A1A1, A1A2, A1A3, A1A4, A1A5, A2A2, A2A3, A2A4, A2A5, A3A3, A3A4, A3A5,A4A4, A4A5, A5A5
 
 
Genler arasında eksik baskınlık ya da eş baskınlık bulunmadığından; 5 çeşit fenotip oluşur.
 
                                                                                                                           (A1, A2, A3, A4, A5)
 


 
Örnek 2: Bir canlı türünde, bir karakter 4 allel gen tarafından kontrol edilmektedir. 
 
 Bu genler arasındaki baskınlık derecesi: B1>B2>B3=B4 ise; bu karakter ile ilgili kaç çeşit genotip ve fenotip
 oluşur.  
                                                                                                                    (B3 ve B4 arasında eksik baskınlık vardır)
 
 
 
Çözümü:
 
 
I. Yol:
 formülü kullanılarak hesaplanır.
 
 
→Bu karakter ile ilgili 4 çeşit allel gen bulunduğundan;
 
 
 
 
II. yol:
 
→Genotip çeşidi sayısı: allel genleri gösteren sayıların toplamına eşittir.
 
 
 
Bu genotipler: B1B1, B1B2, B1B3, B1B4, B2B2, B2B3, B2B4, B3B3, B3B4, B4B4
 
 
 
 
→B3 ve B4 genleri arasında eksik basınlık olduğundan; 4 + 1 = 5 çeşit fenotip oluşur.
 
                                                                                                            (B1, B2, B3, B4, B3B4)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats