ANA SAYFA


ÇAPRAZLAMALAR

 

Çaprazlamalar:
 
 
Örnek: Homozigot sarı renkli bir bezelye ile yeşil renkli bir bezelye
çaprazlanıyor. Oluşacak olan
bireylerin
fenotip ve genotip oranları ve olur?
 [ Sarı renk: baskın (A), yeşil renk: çekinik (a) ]
 
Homozigot sarı renkli: AA
 
Yeşil renkli: aa
 
 
 
Fenotip oranı: % 100 sarı renkli bezelye
 
Genotip oranı: %100 Aa
 

 
Örnek: Heterozigot sarı renkli bir bezelye ile yeşil renkli bir bezelye
çaprazlanıyor. Oluşacak olan bireylerin
fenotip ve genotip oranları ne olur?
 
 
Heterozigot sarı renkli: Aa
 
Yeşil renkli: aa
 
 
 
Fenotip oranı: % 50 sarı renkli bezelye,  %50 yeşil renkli bezelye
 
Genotip oranı: %50 Aa,  %50 aa
 
 
 
 
Örnek: Heterozigot sarı renkli iki bezelye çaprazlanıyor.
Oluşacak olan bireylerin fenotip ve genotip oranları ne olur?
 
 
Fenotip oranı: % 75 sarı renkli bezelye, %25 yeşil renkli bezelye
 
Genotip oranı: %25 AA%50 Aa,  %25 aa
 


 
Monohibrit çaprazlama:
 
→Tek bir karakter bakımından heterozigot olan bireylerin çaprazlanmasıdır.
 
 
1. Yol:
 
 
Fenotip oranı:  3 : 1            
 
Genotip oranı:   1 :  2:  1     
 
 
 
2. yol:
 
Punnet karesi ile monohibrit çaprazlama:
 
→Önce bireylerin oluşturabileceği gamet çeşitleri punnet karesine yazılır.
 
 
 
→Daha sonra gametler çaprazlanır.
 
 
 
Örnek: Heterozigot uzun boylu bir anne ile heterozigot uzun boylu
bir babadan oluşacak olan
çocukların 
fenotip ve genotip oranları ne olur? 
[ Uzun boy: baskın (A), kısa boy: çekinik (a) ]
 
 
 
Fenotip oranı:  3 : 1    (%75 Uzun boylu, %25 kısa boylu)
 
Genotip oranı:   1 :  2:  1      (%25 AA, %50 Aa, %25 aa)
 
 
 
Dihibrit çaprazlama:
 
İki karakter bakımından heterozigot olan bireylerin çaprazlanmasıdır.
 
                                  AaBb x AaBb
 

Fenotip oranı:          9 : 3 : 3 : 1

 

9 birey: AB fenotipi

3 birey: Ab fenotipi

3 birey: aB fenotipi

1 birey: aa fenotipi

 

2. yol:

Punnet karesi ile dihibrit çaprazlama:

→Önce bireylerin oluşturabileceği gamet çeşitleri punnet karesine yazılır.
 
 
 
 
 
→Daha sonra gametler çaprazlanır.
 
 

 
 
 
Örnek: Heterozigot uzun boylu ve kahverengi gözlü bir anne ile
heterozigot uzun boylu ve kahverengi gözlü bir
 babadan oluşacak
olan çocukların fenotip oranları ne olur?

 [ Uzun boy (A) ve kahverengi göz (B) baskın;
kısa boy (a) ve mavi göz (b) çekinik]
 
 
Anne: AaBb
 
Baba: AaBb
 
                                AaBb        AaBb
       
 
→Öncelikle her bir karakter kendi arasında çaprazlanır. 
 
 
 
→Daha sonra, iki karakterin aynı anda gelme olasılığı hesaplanır.
(her ikisinin çarpımına eşittir)
 
 
→Uzun boylu (A) ve kahverengi gözlü (B) bireylerin oranı: 3/4 x  3/4 = 9/16
 
→Uzun boylu (A) ve mavi gözlü (b) bireylerin oranı:
3/4 x 1/4  = 3/16
 
→Kısa boylu (a) ve kahverengi gözlü (B) bireylerin oranı: 
1/4 x 3/4  = 3/16
 
→Kısa boylu (a) ve mavi gözlü (b) bireylerin oranı:            
1/4 x 1/4
  = 1/16

 
 
 
 


web stats