ANA SAYFA


İNSANDA SOLUNUM SİSTEMİ
 
 
 
*İnsanda solunum sistemi:
 
→İnsanda solunum sistemi; ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, akciğer ve diyafram kasından oluşur.
 
 
 
 
 
**Ağız ve burun:
 
→Ağız ve burun, havanın dış ortamdan alınıp- verilmesinde görev alır.
 
→Burunda bulunan kıllar, tozları tutar ve havayı ısıtır.
 
→Ağız ve burunda bulunan mukus sıvısı, tozları tutar ve havayı nemlendirir.
 
 
 
**Yutak:
 
→Ağız ve burundan alınan hava, yutaktan geçerek soluk borusuna verilir.
 
 
 
**Gırtlak:
 
→Soluk borusunun üst kısmında bulunur.
 
→Gırtlakta, gırtlak kapağı ve ses telleri vardır.
 
→Besinler yutulurken, gırtlak kapağı soluk borusunu kapatarak; besinlerin soluk borusuna kaçmasını önler.
 
 
 
**Soluk borusu:
 
→Soluk borusu, yemek borusunun ön kısmında bulunur.
 
→Yaklaşık olarak 2 cm çapında ve 12 cm uzunluğundadır.
 
 
 
 
→Soluk borusunun orta tabakasında, hiyalin kıkırdaktan yapılmış olan; C şeklinde kıkırdaklar bulunur.
 
→Bunların C şeklinde olmasının nedeni, besinler yutulurken soluk borunun kapanmasını önlemektir.
 
→Soluk borusunun yemek borusuna temas ettiği bölgede, kıkırdak halka bulunmaz.
 
Bu kısımda düz kas tabakası vardır.
 
 
 
 
→Soluk borusunun iç yüzeyi, tek tabakalı silli silindirik epitel ile örtülüdür.
 
→Bu hücrelerin arasında, yer yer mukus salgılayan goblet hücreleri vardır.
 
 
→Soluk alma sırasında, mukus sıvısı havadaki tozları tutar.
 
→Silindirik epitel hücreleri ise sillerin hareketi ile mukusu gırtlağa kadar getirir.
 
→Böylece, mukus sıvısı tozlarla birlikte; balgam olarak dışarı atılır.
 
 
→Soluk borusu, alt kısımda bronşlara ayrılarak sağ ve sol akciğere bağlanır.
 
→Bronşlar, akciğer içinde bronşçuklara ayrılır.
 
→Bronşçuklar da bronşiollere ayrılır.
 
 
 
 
**Akciğer:
 
→İnsanda; sol ve sağ akciğer olmak üzere iki akciğer bulunur.
 
 
 
→Sağ akciğer 3, sol akciğer ise 2 loptan oluşmuştur.
 
→Sol akciğerin daha küçük olmasının nedeni, kalbin vücudun sol kısmına daha yakın olmasından kaynaklanır.
 
 
→Akciğerdeki bronşiollerin uçlarında, alveol adı verilen ve tek tabakalı yassı epitelden oluşmuş; kese şeklindeki
    yapılar bulunur.
 
→Alveolerin etrafı, kılcaldamar yumağı ile sarılmıştır.
 
→Alveoler, kılcaldamarlar ile gaz alış-verişinin gerçekleşmesini sağlar.
 
→Alveolü oluşturan epitel hücreleri, akciğerin su kaybını azaltan lipoproteinler salgılar.
 
→Alveoller aynı zamanda; akciğerin solunum yüzeyini 100 m'ye kadar arttırır.
 
 
→Akciğerlerin dış kısmında, pleura adı verilen çift katlı bir zar bulunur.
 
→Pleuradaki zarlar arasındaki boşlukta, pleura sıvısı bulunur.
 
→Bu sıvı; akciğerin hareketini kolaylaştırır, onu sarsıntılardan korur ve ısı kaybını azaltır.
 
 
→Pleura zarı aynı zamanda, geri yaylanma etkisi ile soluk vermede görev alır.
 
 
 
**Diyafram kası:
 
→Akciğerin altında bulunur.
 
→Bu kas, göğüs boşluğu ve karın boşluğunu birbirinden ayırır.
 
 
 
→Diyafram kası, kasılıp-gevşeyerek soluk alıp-vermede görev alır.
 
 
 
*Soluk alıp-verme mekanizması:
 
 
 
**Soluk alma:
 
→Diyafram kası kasılarak düzleşir.
 
→Kaburgalar arası kaslar kasılır ve kaburgalar yukarı doğru yükselir.
 
 
 
→Göğüs boşluğu hacmi artar. (karın boşluğu hacmi azalır)
 
→Göğüs boşluğu iç basıncı ise azalır.
 
→Akciğerin hacmi artar.
 
→Akciğerin iç basıncı azalır.
 
→Atmosfer basıncı, akciğer içi basınçtan daha fazla olduğundan; akciğerin içi hava ile dolar.
 
 
 
**Soluk verme:
 
→Diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir.
 
→Kaburgalar arası kaslar gevşer ve kaburgalar aşağı doğru iner.
 
 
 
 
 
→Göğüs boşluğu hacmi azalır. (karın boşluğu hacmi artar)
 
→Göğüs boşluğu iç basıncı ise artar.
 
→Akciğerin hacmi azalır.
 
→Akciğerin iç basıncı artar.
 
→Akciğer iç basıncı, atmosfer basıncından daha fazla olduğundan; akciğerdeki hava dışarı verilir.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats