ANA SAYFA


İNSANDA BOŞALTIM SİSTEMİ
 


 

 *İnsanda boşaltım sistemi:
 
→İnsanda boşaltım sistemi; böbrek, üreter, idrar kesesi, üretra ve boşaltıma yardımcı organlardan oluşur.

  
**Deri:

→Terleme ile su ve zararlı tuzların vücut dışına atılmasını sağlar.
 
 
 
**Akciğer: 

Soluk alış verişi ile karbondioksit (CO2) ve su buharının vücut dışına atılmasını sağlar.

 
 
**Karaciğer: 

Çok zehirli olan amonyağı (NH3), daha az zehirli olan üreye dönüştürür.
 
Aynı zamanda, metabolik bir atık olan safra sıvısını bağırsaklara gönderir.
 
 
 

Karaciğerde üre çevrimi (ornitrin devri):
 
 
 
 

Ornitrin molekülü, NH3 ve CO2 ile birleşerek sitrulin molekülünü oluşturur.
 
Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında, 1 H2O molekülü açığa çıkar.
 
 
Sitrulin molekülü, NH3 ile birleşerek arjinin molekülünü oluşturur.

Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında 1 H2O açığa çıkar.
 
 
→Daha sonra arjinin molekülü, 1 H2O kullanılarak parçalanır.

→Arjininin yıkımı sonucunda üre ve ornitrin açığa çıkar.
 
→Üre karaciğerden uzaklaştırılırken, ornitrin ise tekrar döngüye katılır.

 

Not:
 
→Üre sentezi sırasında ATP harcanır.
Karaciğer damarlarında bulunan O2, CO2, NH3 ve üre miktarlarının karşılaştırılması:
 
 
 →Karaciğer atardamarı, karaciğere bol miktarda NH3 ve O2 getirir.

→Kapı toplardamarı, karaciğere bol miktarda NH3 ve CO2 getirir.
 
→Karaciğer NH3’ ü, üreye dönüştürür ve karaciğer üstü toplar damarına verir.
 
→Karaciğer üstü toplar damarından, bol miktarda üre ve CO2 açığa çıkar.

 
  
 
 
**Kalın bağırsak: 

Safra tuzlarını ve az miktarda suyu, sindirim atıkları ile birlikte vücut dışına atılmasını sağlar. 

**Böbrek:
 
→Kanı süzerek temizler.
 
→Kanın pH' ını ayarlar.
 
→Kanın osmotik basıncını ayarlar.
 
→Kanın mineral (tuz) miktarını ayarlar.

 
→Böbrekler, aynı zamanda eritropoitein hormonu salgılar.
 
→Bu hormon, kemik iliğindeki hücrelere etki ederek onların kan üretmesini sağlar.Böbrek damarlarında bulunan maddelerin karşılaştırılması:


→Böbreğe, böbrek atardamarı kan getirir.

Böbrek atar damarında bulunan kanın bileşiminde;
 
 
                                                                                                         bulunur.
 
 


→Böbrek toplardamarı, böbrekten aldığı kanı alt ana toplar damara verir.

Böbrek toplar damarında bulunan kanın bileşiminde;
 
 
   
                                                                                                                          bulunur.
 


→Böbrekte kanı süzen temel yapı birimine nefron adı verilir.

→Her bir böbrekte yaklaşık olarak
1 milyon nefron vardır.

→Nefronlar kanı süzerek,
idrarın oluşmasını sağlar.
**Üreter (üst idrar kanalı):

→Böbrekten gelen idrarı, idrar kesesine gönderir.**İdrar kesesi (mesane):

→İdrarı depolar.


→Yapısında bol miktarda düz kas bulunur.**Üretra (alt idrar kanalı):

→İdrarın vücut dışına atılmasını sağlar.


 
 
 
İdrarın izlediği yol:  Nefron -----> Havuzcuk -----> Üreter -----> İdrar kesesi -----> Üretra
  
 

 

 
 
 
 
##########################################################################################
 
 


 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats