ANA SAYFA


SON ÜRÜNLER EVRESİ

 
 
***Son ürünler evresi:
 
→Bu evrede, ATP sentezlenmez ve aynı zamanda ATP kullanılmaz.
 
 
Son ürünler evresinin amacı:
 
→Pirüvik asidin, ortamda birikmesini engellemektir.
            (ortam pH’ ın aşırı düşmemesi için)
 
→Aynı zamanda; glikoliz evresinin tekrar gerçekleşebilmesi için, kullanılan NAD moleküllerini geri kazanmaktır.
                                    (NADH2' nin yükseltgenmesini sağlamak)
     

 
→Bu evrede kullanılan enzimler, farklı canlılarda farklı olduğundan; farklı son ürünler oluşur.
Son ürünler laktik asit ya da etil alkol olur.
 
 
 
►Laktik asit oluşumu:
 
Çizgili kas hücrelerinde ve bazı bakterilerde (yoğurt bakterileri) gerçekleşir.
 
Glikoliz evresinin sonunda oluşan piruvat, NADH2' nin hidrojenlerini alır ve laktik aside dönüşür.
                                            (NADH2 yükseltgenir)
 
                        Pirüvat  +  NADH2  -----------> Laktik asit   +   NAD++
 
 
Glikoliz evresi sonunda 2 pirüvat açığa çıktığından; çıkan değerler 2 ile çarpılır.
 
                  2 Pirüvat  +  2 NADH2  -----------> 2 Laktik asit   +   2 NAD++
 
 
 
Laktik asit fermantasyonu genel denklemi:   
 
 
                                                                      C6H12O6 2 ATP ----------->   2 Laktik asit + 4 ATP
                                                     (Glikoz)                                         (C3H6O3)
 


 
►Etil alkol oluşumu:
 
→Çimlenmekte olan tohumlarda, gelişmiş bitkilerin köklerinde, bazı bakterilerde ve maya mantarlarında
    (bira mayası, hamur mayası, şarap mayası...) gerçekleşir. 
 
 
Piruvat, önce bir CO2 kaybeder ve asetaldehit molekülüne dönüşür.
    
                                      Pirüvat (3C) ----------> Asetaldehit (2C) + CO2
 
 
→Daha sonra asetaldehit, NADH2' nin hidrojenlerini alır ve etil alkole dönüşür.
 
            Asetaldehit + NADH2 ---------> Etil alkol + NAD++
 
 
Glikoliz evresi sonunda, 2 pirüvat açığa çıktığından; çıkan değerler 2 ile çarpılır.
 
                                               2 Pirüvat ----------> 2 Asetaldehit  + 2 CO2
 
                     2 Asetaldehit + 2 NADH2 --------->  2 Etil alkol  + 2 NAD++
 
 
 
Etil alkol fermantasyonu genel denklemi:    
 
 
                                                                      C6H12O6 2 ATP ----------->   2 Etil alkol + 2 CO+ 4 ATP
                                                     (Glikoz)                                       (C2H5OH)
 
 
 
Not:
 
İnsanlarda laktik asit fermantasyonu, çizgili kaslara yeteri kadar oksijen gitmediğinde gerçekleşir.
Oluşan laktik asit, kas yorgunluğuna yol açar.
Dinlenme anında; laktik asidin bir kısmı, tekrar piruvata dönüşür ve oksijenli solunumda kullanılır.
Laktik asidin geri kalan kısmı ise, karaciğere gider ve glikoza dönüşür.
 
Oksijensiz solunumda, besinler tam olarak parçalanmadığından; çok miktarda ATP üretilmez.
→Enerjinin büyük bir kısmı, son ürünlerde kalır.
 
 
 
Laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonu arasındaki farklar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats