ANA SAYFA


GLİKOLİZ VE KREPS REAKSİYONLARI
 
  
 
***Glikoliz evresi:
 
 
                             C6H12O6 2 ATP  ------------>  2 Piruvat  + 2 NADH2 + 4 ATP
                             (Glikoz)
                                                                                                                                2 ATP net kazanç elde edilir.
 
 
→Glikoliz evresi, bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
Çünkü bu evrenin gerçekleşmesi için kullanılan enzimler, bütün canlılarda ortak olarak bulunur.
 
 
Glikoliz evresinin amacı: substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemektir.
 
 
 
Glikoliz evresi tepkimeleri:
 
 
 
 
 
→Glikoz molekülü, ATP’ den 1 fosfat alır ve glikoz mono fosfat molekülüne dönüşür. 
→Glikoz monofosfat, enzimler yardımıyla fruktoz monofosfat molekülüne dönüşür.
→Früktoz monofosfat, ATP’ den 1 fosfat alır ve  früktoz difosfat molekülüne dönüşür.
 
Böylece substrat aktifleşmiş olur.
 
→Früktoz difosfat, 2 PGAL molekülüne parçalanır.
→2 PGAL' den, 2 hidrojen ayrılır ve kalan moleküle sitoplazmadan 2 fosfat katılarak, 2 DPGA molekülü oluşur.
→Açığa çıkan H+ iyonları, NAD++ tarafından yakalanır. (NAD indirgenir)
Böylece 2 NADH2 molekülü sentezlenir.
 
2 DPGA molekülü, 2 fosfat kaybeder ve 2 PGA molekülüne dönüşür.
→Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında, 2 ATP sentezlenir.
 
→2 PGA molekülü, 2 fosfat kaybeder ve 2 pürivik aside (piruvat) dönüşür.
→Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında; 2 ATP daha sentezlenir.
 
 


 
***Kreps reaksiyonları evresi:
 
Kreps reaksiyonları evresi; Asetil Co-A oluşumu ve kreps çemberi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
 
 
 
 
Kreps reaksiyonları tepkimeleri:
 
 
 
 
 
Asetil Co-A oluşumu:
 
→Glikoliz evresi sonunda oluşan pirüvat, mitokondri içine girer.
→Pirüvat molekülünden, 1 CO2 ve 2 H+ iyonu ayrılarak; 1 Asetil-CoA molekülü oluşur.
→Ayrılan H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.
Oluşan Asetil Co-A molekülü ise, kreps çemberine katılır.
 
 
 
Kreps çemberi:
 
→Asetil-CoA molekülü,  okzalo asetik asit   ile birleşerek sitrik asiti  oluşturur.
→Sitrik asitten, 2 H+ iyonu ve 1 CO2 ayrılarak; α-ketoglutarik asit oluşur.
→Serbest kalan H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.
 
→α-ketoglutarik asit’ ten 2 H+ iyonu ve 1 CO2 ayrılarak; Süksinil CoA oluşur.
H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.
 
Süksinil CoA molekülü, Süksinik asit  molekülüne dönüşür ve açığa çıkan enerjiden; 1 ATP sentezlenir.
 
→Süksinik asit molekülü, Fumarik asit molekülüne dönüşürken; 2 H+ iyonu ayrılır.
H+ iyonları, FAD tarafından yakalanır ve 1 FADH2 sentezlenir.
 
→Fumarik asit, Malik asite dönüşür.
 
→Malik asit, Oksaloasetik asite dönüşürken; 2 H+ iyonu ayrılır.
H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.
 
 
 
Sonuç:
 
→Kreps  reaksiyonları evresi sonunda, 1 pürivat molekülüne karşılık;
 
    1 ATP ,4 NADH2 ve 1 FADH2 sentezlenirken ve 3 CO2 açığa çıkar.
 
 
Kreps  reaksiyonları evresinde, 2 pürivat kullanıldığından;
 
    toplam: 2 ATP, 8 NADH2 ve 2 FADH2 sentezlenir ve 6 CO2 açığa çıkar.
 
 
 
Not:
 
Kreps reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6 su molekülü kullanılır.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats