ANA SAYFA


GLİKOLİZ VE KREPS REAKSİYONLARI EVRELERİ
 
***Glikoliz evresi:

Glikoz (C6H12O6) 2ATP  ------------>  2Piruvat  + 2NADH2 + 4ATP

→Glikoliz evresi sonunda 2 ATP net kazanç elde edilir.

Not: Glikoliz evresi, bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Çünkü bu evrenin gerçekleşmesi için kullanılan
         enzimler, bütün canlılarda ortak olarak bulunur.


Glikoliz evresinin temel amacı: substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemektir.


Glikoliz evresi tepkimeleri:
→Bu evrede: glikozun parçalanması sonucu açığa çıkan hidrojen iyonları (H+), NAD++ molekülü tarafından
   yakalanır (NAD indirgenir) ve böylece 2NADH2 molekülü sentezlenir.


→Bu evre sonunda, açığa çıkan piruvat molekülleri mitokondri içine girerek kreps reaksiyonları evresine
    katılırlar.
***Kreps reaksiyonları evresi:

Kreps reaksiyonları evresi; Asetil Co-A oluşumu ve kreps çemberi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
Kreps reaksiyonları tepkimeleri:
►Asetil Co-A oluşumu:
→Glikoliz evresi sonunda oluşan pirüvat, mitokondri içine girer.
→Pirüvat molekülünden, 1 CO2 ve 2 H+ iyonu ayrılarak; 1 Asetil-CoA molekülü oluşur.
→Ayrılan H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve NADH2 sentezlenir.
Oluşan Asetil Co-A molekülü ise, kreps çemberine katılır.


►Kreps çemberi:

→Asetil-CoA molekülü, okzalo asetik asit  ile birleşerek sitrik asiti oluşturur.

→Sitrik asit, bir dizi reaksiyonlar sonucunda parçalanarak; tekrar okzalo asetik asit molekülü sentezlenir.

→Kreps çemberinde 3NADH2 ve 1FADH2 molekülü ve substrat düzeyinde 1ATP sentezlenir.

Sonuç:
→Kreps  reaksiyonları tepkimeleri sonunda, 1 pürivat molekülüne karşılık; 1ATP, 4NADH2 ve 1FADH2 
    sentezlenirken ve 3CO2 gazı açığa çıkar.


→Bu evrede, 2 pürivat molekülü kullanıldığından; bu evrenin sonunda toplam: 2ATP, 8NADH2 ve 2FADH2
  
 sentezlenir ve 6CO2 açığa çıkar.


Not: Kreps reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6H2O kullanılır.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats