Ana Sayfa

biyodoc.com
 
OKSİDATİF FOSFORİLASYON EVRESİ
 
 
 
 
***Oksidatif fosforilasyon evresi (ETS):
 
Bu evrede; glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinden gelen hidrojenler, oksijenle yakılarak (oksitlenerek) ATP sentezlenir.
 
 
ETS genel denklemi:
 
                                    10 NADH2 +  2 FADH2 + 6 O2  ------------> 34 ATP + 12 H2O
 
 
 
→Elektron taşıma sistemi; NAD, FAD, CoQ ve sitokrom sistemi' den oluşur.
→Sitokromların yapısında demir bulunur.
 
 
ETS' yi oluşturan moleküller, elektron çekim kuvvetlerine göre; küçükten-büyüye doğru şöyle sıralanır:
 
NAD ----> FAD ----> CoQ (Ubikinon) ----> Sitokrom-b ----> Sitokrom-c ----> Sitokrom-a ----> Sitokrom-a3
 

 
 
→Glikoliz ve kreps reaksiyonlarında açığa çıkan H+ iyonları ve elektronlar, mitokondri kristasına aktarılır.
 
H+ iyonları, NAD, FAD ve CoQ   tarafından yakalanır ve krista zarının, dış zar kısmına bakan boşluğa bırakılır.
→Elektronlar ise NAD,  FAD, CoQ ve sitokrom sistemi tarafından oksijene doğru taşınır.
 
→Elektronlar, NAD’ tan FAD’ a aktarılırken 1 ATP; Sitokrom-b’ den-Sitokrom-c’ ye aktarılırken 1 ATP;
    Sitokrom-a’ dan-Sitokrom-a3’ e aktarılırken 1 ATP üretilir.
 
→Böylece NAD’ ın yakaladığı hidrojenler için: 3  ATP;  FAD’ ın yakaladığı hidrojenler için: 2 ATP sentezlenir.
 


 
→Elektronlar son olarak oksijen tarafndan yakalanır.
→Zarın diğer tarafındaki H+ iyonları da oksijenen tarafından yakalanır.
 
→Böylece; hidrojenler oksijen ile yakılarak H2O oluşur.
 
→ETS’de 24 H+ iyonu, 6 O2 ile yakılarak; toplam: 12 H2O oluşur.
→Kreps reaksiyonlarında 6 H2O kullanıldığından; oksijenli solunum sonunda 6 net H2O açığa çıkar.
 
 
 
 
 
Not:
 
En yüksek enerjili elektronlar, NAD tarafından yakalanır.
En düşük enerjili elektronlar, oksijen tarafından yakalanır.
 
→Elektronu en az seven NAD, en çok seven oksijendir.
 
 
 
 
 *Organik besin monomerlerinin oksijenli solunuma katılması:
 
 
→Oksijenli solunumda sadece glikoz kullanılmaz.
Aynı zamanda diğer organik besin monomerlerinin yapı taşları da kullanılır.
 

 
 
 
 
Amino asitler oksijenli solunuma katılmadan önce, deaminasyon gerçekleşir ve NH3 açığa çıkar.
 
 
Not:
 
Beyin hücreleri oksijenli solunumda sadece glikoz kullanır.
 
 
 
 
 
 
 

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats