ANA SAYFA


SOLUNUM KATSAYISI ve KEMİOZMOTİK HİPOTEZ
 

 

*Solunum Katsayısı (RQ):
 
Oksijenli solunumda, üretilen CO2 miktarının; tüketilen O2 miktarına oranına, solunum katsayısı denir.

 
 
→Karbonhidratların solunum katsayısı = 1' dir.
 
 
 
 
→Yağlarda bol miktarda hidrojen bulunduğundan, yakılmaları için bol miktarda oksijen kullanılır.
Bu nedenle yağların
solunum katsayısı < 1’ dir.

Yağların ortalama solunum katsayısı = 0,7
 
 


 
→Proteinlerin solunum katsayısı, proteinin içerdiği aminoasit türüne bağlı olarak; 1’ den küçük ya da büyük olabilir.

Proteinlerin ortalama solunum katsayısı = 0.8
 


 
→Organik asitlerin (sitrik asit) solunum katsayısı > 1' dir.
 
 
  
*Kemiozmotik hipotez: 
 
Peter mitchell tarafından ileri sürülmüştür.
 
Bu hipotez, mitokondrinin iç zarında gerçekleşen oksidatif fosforilasyon mekanizmasını moleküler düzeyde açıklar.

 
 
 
 
 →Mitokondrinin iç zarında (krista) elektro taşıma sistemi (ETS) elemanları bulunur.
 
→Oksijenli solunum gerçekleşirken açığa çıkan hidrojen iyonları (H+), krista zarında bulunan; 
    NADHQ-redüktaz, 
Sitokrom-redüktaz ve sitokrom-oksidaz tarafından yakalanır ve krista zarının
    dış zar tarafındaki boşluğa doğru pompalanır.


→Bunun sonucunda, krista zarının dış zara bakan kısmı pozitif (+), matrix sıvısına bakan kısmı ise
    negatif (-) 
yüklenir.
 
→Böylece, mitokondri matrixi ile zarlar arasındaki boşluk arasında; osmotik, pH ve elektrostatik bir
    potansiyel farkı oluşur.

 
→Bu potansiyel fark, ATP sentezi için enerji kaynağı (pil gibi) olarak görev yapar.

 
→Krista zarı, hidrojen iyonlarına karşı doğrudan geçirgen değildir.
 
→Zarlar arası boşlukta biriken hidrojen iyonları, krista zarında bulunan ATP sentaz enzimi yardımıyla
    matrix sıvısına doğru geri gönderilir.

 
→Hidrojen iyonlarının matrix sıvısına geçişi esnasında, potansiyel farktaki enerji kullanılarak ATP sentezlenir.

 
 
 
 
  

BAŞA DÖN 

ANA SAYFAYA DÖN

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats