ANA SAYFA


HÜCRESEL SOLUNUM 

 

 
*Hücresel solunum:
 
Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir.
 
Hücresel solunum; oksijensiz ve oksijenli solunum olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
 

**Oksijensiz solunum (fermantasyon, anaerobik):
 
Besinlerin enzimler yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijensiz solunum denir.
Oksijensiz solunum reaksiyonları, sitoplazmada gerçekleşir.
 
 
Oksijensiz solunum; glikoliz ve son ürünler evresi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.


 
 
 
***Glikoliz evresi:
 
 
                             C6H12O6 2 ATP  ------------>  2 Piruvat  + 2 NADH2 + 4 ATP
                             (Glikoz)
                                                                                                                                2 ATP net kazanç elde edilir.
 
 
→Glikoliz evresi, bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
Çünkü bu evrenin gerçekleşmesi için kullanılan enzimler, bütün canlılarda ortak olarak bulunur.
 
 
Glikoliz evresinin amacı: substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemektir.
 


 
Glikoliz evresi tepkimeleri:
 
 
 
 
 
→Glikoz molekülü, ATP’ den 1 fosfat alır ve glikoz mono fosfat molekülüne dönüşür. 
→Glikoz monofosfat, enzimler yardımıyla fruktoz monofosfat molekülüne dönüşür.
→Früktoz monofosfat, ATP’ den 1 fosfat alır ve  früktoz difosfat molekülüne dönüşür.
 
Böylece substrat aktifleşmiş olur.
 
→Früktoz difosfat, 2 PGAL molekülüne parçalanır.
→2 PGAL' den, 2 hidrojen ayrılır ve kalan moleküle sitoplazmadan 2 fosfat katılarak, 2 DPGA molekülü oluşur.
→Açığa çıkan H+ iyonları, NAD++ tarafından yakalanır. (NAD indirgenir)
Böylece 2 NADH2 molekülü sentezlenir.
 
2 DPGA molekülü, 2 fosfat kaybeder ve 2 PGA molekülüne dönüşür.
→Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında, 2 ATP sentezlenir.
 
→2 PGA molekülü, 2 fosfat kaybeder ve 2 pürivik aside (piruvat) dönüşür.
→Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında; 2 ATP daha sentezlenir.
 
 
Sonuç:
 
Glikolizde bir mol glikoza karşılık, 4 ATP sentezlenir.

Glikoliz olayının başlaması için, başlangıçta 2 ATP harcandığından; 2 ATP net kazanç elde edilir.
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats