ANA SAYFA


PEROKSİZOM ORGANELİ VE KOFUL ÇEŞİTLERİ
 
 
 
***Peroksizom:
 
Ökaryot hücrelerde bulunur.
Tek zarlı bir organeldir.
İçinde katalaz enzimi ve çeşitli enzimler bulunur.
 
 
 
Görevi:
 
→Katalaz enzimi ile hidrojen peroksiti (H2O2) parçalar.
 
 
 
→Amino asitlerden amino grubunu uzaklaştırır. (deaminasyon olayı)
Yağ asitlerinin parçalanmasında görev alır.
Bitki tohumlarında bulunan yağ asitlerinin glikoza dönüşmesini sağlar.
Karaciğerde alkolün parçalanmasını sağlar.
 

 
***Koful (vakuol): 
 
Tek zarlı bir organeldir.
İçinde hücre özsuyu bulunur.
 
Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur.
Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde büyüktür.
 
 
 
 
Görevi:
 
→Hücredeki fazla suyu ve atık maddeleri depolar.
→Hücrenin osmotik basıncını ayarlar.
→Bazı bitkilerde renk pigment maddesi bulundurur.
 
 
Örnek:
 
Ortanca bitkisinde antosiyanin (antokyan) maddesi kofullarda depolanır.
→Bitki bu madde sayesinde; asidik topraklarda mavi-mor, bazik topraklarda pembe-beyaz renkli çiçek açar.
 
 
→Bazı hücrelerde özelleşmiş görevleri getirmek için özel kofullar bulunur.
 


 
*Özel kofullar:
 
 
 
 
 
**Kontraktil (vurgan) koful:  
 
Tatlı sularda yaşayan bazı protista alemi üyelerinde bulunur. (amip, öglena, paramesyum...)
→Kontraktil koful hücre içine giren fazla suyu, ATP harcayarak dışarı pompalar.
 
 
 
 
**Besin kofulu:
 
Hücre endositoz ile büyük besin molekülünü hücre içine aldığında besin kofulu oluşur.
 
 
 
**Sindirim kofulu:
 
Besin kofulu lizozom ile birleştiğinde sindirim kofulu oluşur.
 
 
 
 
 
**Boşaltım kofulu (dışkı kofulu):
 
Besinler sindirim kofulunda sindirildikten sonra, sindirim kofulu boşaltım kofuna dönüşür.
Boşaltım kofulu içinde bulunan sindirim atıkları, ekzositoz ile dışarı atılır.
 
 
 
 
**Salgı kofulu:
 
Hücre dışına gönderilecek olan büyük maddeler, salgı kofulunda bulunur.
→Salgı kofulundaki maddeler ekzositoz ile dışarı atılır.
 
 
 
 
 
Not:
 
→Kofullar; mitokondri ve plastidler hariç, hücredeki tüm zarlı yapı ve organellerden oluşabilir.
 
Besin, sindirim, boşaltım ve salgı kofulları hücrede geçici olarak oluşturulur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats